Privacy & Cookies

Privacy

Deze website wordt beheerd door ABN AMRO Bank N.V., die haar hoofdkantoor heeft aan de Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA), Nederland en is ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO") en haar Belgisch bijkantoor, gevestigd in 2600 Berchem, Roderveldlaan 5 b4, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, RPR Antwerpen, onder nummer (BTW BE) 0819.210.332.

Wanneer u deze website bezoekt, kan ABN AMRO persoonlijke gegevens over u verzamelen, zowel direct (via een vraag om gegevens aan u) als indirect. ABN AMRO zal deze persoonlijke gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring  omschreven doeleinden en zal alles in het werk stellen om de verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen. Deze Privacyverklaring beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door ABN AMRO met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

ABN AMRO verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar website om haar activiteiten uit te voeren, om producten en diensten ter beschikking te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om indien nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website en om u diensten aan te bieden die u nuttig zou kunnen vinden (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Gevoelige gegevens

ABN AMRO heeft niet de bedoeling om via deze website gevoelige persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. Als ABN AMRO wel probeert dergelijke gegevens te verzamelen, zal vooraf uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonlijke gegevens aan ABN AMRO uitdrukkelijk akkoord gaat met het hierboven beschreven gebruik van die gegevens.

Binding Corporate Rules voor ABN AMRO Bank N.V.

Binnen internationale organisaties of multinationals vindt regelmatig doorgifte van persoonsgegevens plaats tussen vestigingen in de verschillende landen. ABN AMRO heeft hiervoor intern beleid opgesteld. Deze interne beleidslijn is gebaseerd op de Europese privacy richtlijn en wordt Binding Corporate Rules (BCR) genoemd.

In de BCR legt ABN AMRO de waarborgen vast voor de bescherming van persoonsgegevens bij de doorgifte naar andere landen, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Onze BCR zijn daarom ook volledig in overeenstemming met de strikte Europese privacy richtlijn.

De BCR voor ABN AMRO zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens en de relevante Europese privacy toezichthouders.

Cookies

Zoals vereist door artikel 129 van de Wet van 13/06/2005 betreffende de elektronische communicatie (WEC), wil ABN AMRO de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn computerbestanden in tekstformaat die door een webserver naar uw computer (of een ander toestel met internettoegang: smartphone, tablet e.d.) worden verzonden en daar worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt.

Wanneer u vervolgens met hetzelfde toestel opnieuw naar die website surft, raadpleegt de webserver de gegevens in de cookie. Cookies hebben enkel tot doel de bezoeker te identificeren wanneer hij of zij de website weer bezoekt. ABN AMRO gebruikt cookies niet voor commerciële acties of direct marketing.

Hoe cookies controleren of verwijderen?

De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch, maar u kunt de instellingen aanpassen om cookies te blokkeren of een melding te ontvangen wanneer er een cookie wordt opgeslagen. U kunt in alle browsers cookies blokkeren. Houd er wel rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van deze website.

ABN AMRO Today / Lifeline website eigen cookies

1.    CraftSessionId

 • Naam: CraftSessionId.
 • Type: session cookie.
 • Doeleinde: is een cookie die een bepaalde ID bevat die gekoppeld is met session data op de server.
 • Meer informatie: sessiecookies of “transient cookies”  worden gebruikt om statusgegevens op te slaan gedurende een bepaalde sessie. Deze cookies worden alleen opgeslagen in het tijdelijk cache-geheugen zolang een gebruiker de webserver bezoekt die de sessiecookie uitgeeft en worden uit de cache verwijderd wanneer de sessie wordt afgesloten. Dit is een belangrijk cookie, die verwijderd wordt van zodra de gebruiker browser afsluit. Als deze cookie niet gebruikt wordt, kunnen transacties niet correct/betrouwbaar uitgevoerd worden.
 • Website: today.abnamro.be en lifeline.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: als sessiecookie is deze cookie vrijgesteld van de vereiste van toestemming conform artikel 129 van de WEC. Zie punt 3.4. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacy commissies) over de uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor cookies.

2.    User identity cookie

 • Naam: User identity cookie.
 • Type: persistent cookie (1u zonder ‘remember me’, 2 weken met ‘remember me’).
 • Doeleinde: primair doel van deze cookie is om de gebruiker te identificeren van zodra hij/zij is ingelogd.
 • Meer informatie: Deze cookie geeft de gebruiker de mogelijkheid om tussen opeenvolgende browser aanvragen (page requests) ingelogd te blijven, waardoor men toegang krijgt tot geautoriseerde website informatie . De User identity cookie bevat tokens, username of guestname, ingelogd blijven flag, browser versie (user-agent).
 • Website: today.abnamro.be en lifeline.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: conform artikel 129 van de WEC en volgens punt 3.2. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacy commissies)  zijn deze cookies niet vrijgesteld van de toestemmingsvereiste tenzij de gebruiker expliciet te kennen heeft gegeven dat zijn “user identity” bewaard mocht worden.

3.    username cookie

 • Naam: username cookie.
 • Type: persistent cookie (1 jaar).
 • Doeleinde: Deze cookie bevat de username die de gebruiker in geeft bij registratie of log-in.
 • Meer informatie:deze cookie geeft de gebruiker de mogelijkheid om tussen opeenvolgende browser aanvragen (page requests) ingelogd te blijven, waardoor men toegang krijgt tot geautoriseerde website informatie . De User identity cookie bevat tokens, username of guestname, ingelogd blijven flag, browser versie (user-agent).
 • Website: today.abnamro.be en lifeline.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: conform artikel 129 van de WEC en volgens punt 3.2. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacy commissies)  zijn deze cookies niet vrijgesteld van de toestemmingsvereiste.  De cookie consent pop-up zal getoond worden.

4.    vote history

 • Naam: Vote history.
 • Type: persistent cookie (2 jaar).
 • Doeleinde: De cookie registreert het stemgedrag van de “vond u dit artikel nuttig” functionaliteit.
 • Meer informatie: De cookie registreert of een gepubliceerd artikel nuttig/interessant was voor de website bezoeker, nadat de bezoeker de vrijblijvende “vond u dit artikel nuttig” functionaliteit gebruikt heeft.  Indien de website bezoeker na het lezen van een gepubliceerd artikel zijn mening niet te kennen geeft zal er geen cookie worden bijgehouden.
 • Website: today.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: conform artikel 129 van de WEC en volgens het advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacy commissies)  zijn deze cookies niet vrijgesteld van de toestemmingsvereiste.  De cookie consent pop-up zal getoond worden.

5.    Polls answers

 • Naam: Polls answers.
 • Type: persistent cookie (1 jaar).
 • Doeleinde: deze cookie registreert de ontvangen antwoorden op de webinar mini-polls
 • Meer informatie:
 • Website: today.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: conform artikel 129 van de WEC en volgens het advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacycommissies)  zijn deze cookies niet vrijgesteld van de toestemmingsvereiste.  De cookie consent pop-up zal getoond worden.

6.    LifelineGuestUID

 • Naam: Lifeline guest cookie.
 • Type: persistent cookie (1 jaar).
 • Doeleinde: Deze cookie zal een unieke “Guest UID” registeren, die verwijst naar de lifeline gebruikers data opgeslagen in de craft database. 
 • Meer informatie: Tijdens de interactieve lifeline questionnaire kan de website gebruiker via interactieve geanimeerde vragen informatie vrijgeven over zijn/haar vermogenstoestand.  De antwoorden worden tijdelijk bewaard in de craft lifeline database.  Mocht de lifeline gebruiker zich nadien alsnog registreren voor het Today platform, dan zal de bewaarde informatie automatisch gekoppeld worden aan zijn ABN AMRO Today profiel.
 • Website: lifeline.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: conform artikel 129 van de WEC en volgens het advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacycommissies)  zijn deze cookies niet vrijgesteld van de toestemmingsvereiste.  De cookie consent pop-up zal getoond worden.

Cookies van derde 

1.    Google analytics

 • Naam: Google Analytics
 • Type: persistent cookie
 • Doeleinde: statistisch relevante informatie verzamelen van de website bezoeker 
 • Meer informatie: ABN AMRO Today & Lifeline maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van zijn website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies die opgeslagen zijn op de computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de websites op te maken. Google zal deze informatie opslaan en gebruiken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: http://www.google.com/privacyp...
 • Website: today.abnamro.be, lifeline.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: Onze maatschappij kan niet garanderen dat deze website en de cookies ervan in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving. Surf naar de website van de derde voor meer informatie.

Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website (zouden) zijn verbonden.

Wijzigingen

ABN AMRO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het is aan te raden om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.