Privacy Statement

Privacy Statement

Bij ABN AMRO vinden we het belangrijk om op een open en duurzame wijze om te gaan met de persoonsgegevens van onze cliënten. Dat doen we door u daarover correct in te lichten. Hieronder vindt u de krachtlijnen van ons privacybeleid, waarvan u hier de volledige versie kan raadplegen.

Informatie die we verzamelen

Om een optimale dienstverlening te garanderen met respect voor uw privacy, verzamelen en verwerken wij uitsluitend relevante en noodzakelijke persoonsgegevens. Het gaat om informatie die u met ons deelt of die we verzamelen omwille van wettelijke verplichtingen of aangeboden diensten. Wij zullen u echter niet vragen om gevoelige gegevens met ons te delen, noch zullen wij deze elders verzamelen.

  • Informatie die u deelt met ABN AMRO: naam en voornaam, adres, contactgegevens, financiële informatie, ondersteunende documenten en rechtstreekse communicatie.
  • Informatie uit andere bronnen: identificatiegegevens, cookies, IP-adressen, Google Analytics.

Waarvoor we informatie gebruiken

  • Algemene informatieverstrekking
  • Tonen van interessante producten en diensten
  • Ontwikkeling van webstatistieken (bijvoorbeeld om de dienstverlening te verbeteren)
  • Commerciële berichtgeving (tenzij u aangeeft die niet te willen ontvangen)

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is om de door u gevraagde producten en diensten te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens, uw rechten

Als cliënt behoudt u de controle over uw persoonsgegevens. Daartoe kan u ABN AMRO steeds en kosteloos verzoeken om:

  • inzage in de verwerkte gegevens;
  • incorrecte informatie te verbeteren of te laten schrappen;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

ABN AMRO bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang dat noodzakelijk is voor de geleverde diensten of wettelijke verplichtingen. Daarna verwijderen wij deze gegevens.

Contact 

Voor meer informatie of verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij Communications via privatebanking@be.abnamro.com of per telefoon op +32 3 222 0264.