DIGITAAL MAGAZINE

Duurzaam investeren

Magazine
4 min

Wanneer is een investering duurzaam?

Al sinds 2004 zien we als bank het als onze verantwoordelijkheid om de sustainability shift te versnellen. Bijvoorbeeld door het kapitaal dat ons is toevertrouwd te investeren in duurzame innovaties. Gelukkig zien we dat over de jaren heen de populariteit van duurzaam investeren alleen maar gestegen is. Maar wat maakt een investering duurzaam?

Deze beslissing hangt af van verschillende factoren. Het is vaak een complexe afweging, die zeker niet altijd zwart-wit is Dat brengt vaak ook dilemma's met zich mee. De definitie ‘duurzame investeren’ heeft daarnaast niet voor iedere financiële instelling dezelfde betekenis.

Wanneer is een investering duurzaam?
Shape Created with Sketch.
Bij ABN AMRO onderscheiden we ons door vooral te kijken naar de intentie van het bedrijf. Staat een bedrijf open om wijziging aan te brengen aan hun beleid, productieproces…?
Shape Created with Sketch.

We kiezen voor bedrijven die net die juiste ingesteldheid hebben om impact te maken en die tegelijkertijd onze cliënten extra financieel rendement kunnen bieden.

Factoren die we meenemen in onze beslissing

Als basis voor onze analyse gebruiken we de rapporten van Sustainalytics. Sustainalytics screent bedrijven wereldwijd en kijkt daarbij naar meer dan 100 verschillende factoren op het gebied van het milieu, de maatschappij en het bestuur.

De niet-financiële screening gebeurt via een combinatie van verschillende benaderingen:

  • Negatieve screening: bedrijven die met hun product of dienst niet bijdragen aan een betere wereld worden uitgesloten (wapens/gokken). Ook bedrijven die meer dan 10% van hun inkomsten halen uit tabak, bonthandel, dierproeven, controversiële energiewinning ... sluiten we automatisch uit.
  • Positieve screening: een selectie van bedrijven die een duidelijk positieve bijdrage leveren aan de wereld en die passen binnen een of meer van de door ons gekozen, duurzame thema's. Dit zijn thema’s zoals het efficiënter maken van bedrijfsprocessen, het beheersen van water, gezond leven, de verwerking en recyclage van afval, milieu en klimaat ...
  • Als bank onderschreven we ook het Global Compact van de VN. Dit verdrag geeft ons een extra kader waarbinnen we onze duurzame ambities verwezenlijken.
  • Daarnaast houden we ook rekening met de ESG Risk-criteria (Environmental, Social en Governance). Deze criteria hebben betrekking op de wijze waarop een bedrijf omgaat met hun potentiële risico's naar het milieu, de maatschappij en het bestuur toe.
  • We onderschreven ook de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) van de VN. Onze belangrijkste SDG’s zijn SDG 8 (waardig werk en economische groei), SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 13 (klimaatactie).
Shape Created with Sketch.
Het is niet eenvoudig om de juiste balans te vinden tussen alle factoren en het financiële aspect. Daarom hebben al onze adviseurs, beheerders, specialisten en Private Bankers een opleiding gevolgd in samenwerking met Oxford University.
Shape Created with Sketch.

Hoe zit het met fondsen en obligaties?

U kunt duurzaam investeren in individuele aandelen, maar ook via fondsen of obligaties. Bij individuele aandelen is de screening over duurzaamheid het meest duidelijk, maar de afgelopen tijd is er ook een duurzame score opgesteld voor fondsen.

De afgelopen jaren werd steeds meer duurzame informatie beschikbaar gemaakt. Zo screent het bedrijf Morningstar in samenwerking met Sustainalytics ongeveer 65% van het fondsenuniversum. Ieder fonds krijgt als eindscore een aantal 'globes', variërend van 0 tot 5 globes. Hoe meer globes, hoe sterker de duurzaamheid van het fonds.

Obligaties, zowel bedrijfs- als overheidsobligaties, zijn ook beschikbaar voor een duurzame portefeuille. Bedrijfsobligaties worden geselecteerd op basis van verschillende duurzaamheidscriteria, waarvoor we worden bijgestaan door Sustainalytics.

Voor overheidsobligaties maken we een selectie op basis van een uitgebreide landenanalyse (milieubeleid, energiebeleid, persvrijheid, begrotingsdiscipline ...). Hier lopen we tegen andere dilemma's aan, zoals de vraag hoe we omgaan met kernenergie in landen zoals Frankrijk. Dit plaatst ons in een tweestrijd die we intern uitgebreid bespreken, zodat we ook hieromtrent de juiste beslissing kunnen nemen.

In het verleden is gebleken dat duurzaam beleggen op een termijn van vijf à zeven jaar minimaal even rendabel is als gewoon beleggen. Meer en meer studies tonen aan dat het rendement zelfs beter is dan bij klassiek beleggen. Ook is gebleken dat de volatiliteit beduidend lager is bij duurzame investeringen dan bij klassieke investeringen.

Nieuwe focus op impact beleggen

Naast de stijgende populariteit van duurzaam beleggen, merken we een verschuiving naar impact beleggen. Hierbij ligt de focus minder op het financiële rendement maar meer op de impact die een investering heeft op de maatschappij. Het blijft een rendabele manier van investeren, maar impactbeleggers hoeven niet per se een maximale winst uit hun investering te halen. Het gaat hen eerder om het maken van een positieve impact, bijvoorbeeld met micro-financieringen of hernieuwbare energie.

Heeft u interesse in onze impact investeringen? Wij geven u graag bijkomende informatie over onze succesvolle impact-fondsen.
We voorzien ook dat we in Q4 ons specifieke Impact Mandaat lanceren.

Beginnen met duurzaam beleggen? Wij helpen u graag! Profiteer van onze jarenlange ervaring op het vlak van duurzaamheid én onze decennia aan ervaring op het vlak van beleggen en maak samen met ons een positieve impact.

Joachim Aelvoet
Joachim Aelvoet
Director Products & Solutions