DIGITAAL MAGAZINE

Duurzaam investeren

Magazine
2 min

Studie bevestigt: particuliere beleggers zetten in op duurzaamheid

Er wordt meer belegd in ondernemingen en instanties met hogere duurzaamheidsscores. Dat blijkt uit onderzoek van Mary Pieterse-Bloem, hoogleraar aan de Erasmus School of Economics, in samenwerking met de Oxford Saïd Business School. Tegelijk tonen de resultaten aan dat wanneer de duurzaamheidsscores verbeteren, beleggers positief gaan reageren. Bij een slechtere score, reageren beleggers negatiever.

Studie bevestigt: particuliere beleggers zetten in op duurzaamheid

Deze studie, waarvan de resultaten net bekend zijn, toont aan dat particuliere beleggers informatie over duurzaamheidsscores meewegen bij hun investeringsbeslissingen. Welke rol spelen duurzaamheidsscores bij de inrichting van aandelen- en obligatieportefeuilles van particuliere beleggers? Die vraag werd onderzocht aan de hand van een volledige geanonimiseerde set data van ABN AMRO’s Private Bank. De meetperiode van het onderzoek liep van januari 2016 tot december 2019.

Duurzaamheidsscores beïnvloeden beleggers

Het onderzoek toont aan dat er inderdaad meer wordt belegd in ondernemingen en instanties met hogere duurzaamheidsscores. Ook wordt er positief dan wel negatief gereageerd met aan- en verkopen als die scores verbeteren of verslechteren.

De duurzaamheidscores bestaan deels uit Environmental, Social and Governance (ESG) ratings die aan overheden en bedrijven worden toegekend en deels uit controverses op dat gebied die bij deze partijen aan het licht komen.

Meer weten?
Het onderzoek is vastgelegd in een academisch artikel, dat is ingediend bij de Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment Conferentie welke in september dit jaar zal plaatsvinden. Voor meer informatie klik hier.

Véronique Smet
Véronique Smet
Head of Marketing & Communications