DIGITAAL MAGAZINE

Duurzaam investeren

Magazine
3 min

Non Financial Report: hoe duurzaam is uw portefeuille

Ook als belegger kunt u bijdragen aan een betere, groenere toekomst. Daarom leggen we bij ABN AMRO Private Banking de focus op duurzaam beleggen. Naast een duidelijk duurzaam beleggingsbeleid, bieden we in een Non Financial Report een duidelijk overzicht van de link tussen uw portefeuille en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, en de verhouding van de CO2-uitstoot ten opzichte van de benchmark. Zo ziet u dat uw belegging niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk rendeert.

Non Financial Report: hoe duurzaam is uw portefeuille

Wat is duurzaam vermogensbeheer?

Bij de selectie van bedrijven zoeken we naar die spelers die de juiste balans weten te vinden tussen mens, milieu en maatschappij.

Dat zijn voornamelijk bedrijven die zich richten op:

 • het zuinig omspringen met grondstoffen
 • minder vervuiling
 • het ontwikkelen van innovatieve duurzame oplossingen
 • het hanteren van een rechtvaardig sociaal beleid

Daarnaast maken we gebruik van de ESG-score, die zich baseert op prestaties op het gebied van Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur).

Dit betekent niet alleen dat we selecteren op bedrijven die goed scoren. Het betekent ook dat we bewust bedrijven uitsluiten. Het gaat hierbij voornamelijk om bedrijven actief in volgende sectoren*:

 • Tabaksproductie
 • Adult entertainment
 • Bont en controversiële leersoorten
 • Mijnbouw
 • Controversiële energiewinning
 • Gokken
 • Productie van wapens
 • Bedrijven die de VN Global Compact schenden

*Wanneer meer dan 10% van de bedrijfsomzet gerelateerd is aan bovenstaande thema’s

Uw portefeuille in vliegtuigvlucht: CO2-bewust beleggen

Kent u de CO2-uitstoot van uw portefeuille? In het Non Financial Report berekenen we de totale uitstoot van de portefeuille. Hierbij houden we rekening met de directe uitstoot (eigen productie) en indirecte uitstoot (vb. ingekochte energie). Omdat niet alle broeikasgassen dezelfde impact hebben, wordt alle uitstoot omgerekend naar CO2-equivalenten per jaar. Dit wordt weergegeven in tC02e.

Bijvoorbeeld: een investering van € 1.000.000 in de activaklasse ‘aandelen’ van het Duurzaam Beleggen Mandaat geeft volgend resultaat:

tCO2e portefeuille: 46
tCO2e benchmark: 165

Het verschil in uitstoot tussen de portefeuille en de benchmark is 124 tCO2e. Dit is ongeveer gelijk aan de CO2 uitstoot van 72 retourvluchten Brussel – New York.

Meer weten

Op onze website vindt u alle info over het Duurzaam Beleggen Mandaat en het Duurzaam Fondsen Mandaat.

Joachim Aelvoet
Joachim Aelvoet
Director Products & Solutions