DIGITAAL MAGAZINE

Duurzaam investeren

Magazine
4 min

Duurzaam investeren en corona

De impact van de coronacrisis op de economie is enorm. Werkloosheidscijfers rijzen de pan uit. Noord-Amerika kampt met het hoogste aantal werklozen sinds 1939, het einde van de Grote Depressie. In de eurozone zal de economie volgens de verwachtingen krimpen met 12%.

De impact van het coronavirus op de markten valt dan ook niet te onderschatten. Loont duurzaam beleggen nog in deze moeilijke tijden? Biedt deze situatie misschien ook unieke kansen voor beleggers? Erik Joly Chief Investment Officer bij ABN AMRO België deelt zijn visie.

Duurzaam investeren en corona

De impact op de aandelenmarkt

“Het dieptepunt op de aandelenmarkt lijkt half maart bereikt te zijn. Sindsdien zagen we een herstel van de markt, maar dit herstel lijkt vooruit te lopen op het economische herstel. Uit voorzorg hebben we bij ABN AMRO daarom recentelijk het aandelenluik verminderd, er is nu sprake van een licht onderwogen positie voor aandelen.”

“We zijn niet negatief over de toekomst, maar het optimisme van de aandelenmarkt is volgens ons niet houdbaar”

Het Global Investment Committee bepaalt het beleid van ABN AMRO. Dit comité komt regelmatig samen in Amsterdam en bestaat uit verschillende specialisten op het vlak van de macro-economie, aandelen, obligaties … Zij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zorgen ervoor dat ons beleid tijdig wordt aangepast aan de laatste ontwikkelingen op de markt.

De impact op obligaties

Veel ondernemingen die minder kredietwaardig waren, brachten de afgelopen jaren obligaties uit. Deze minderwaardige debiteurs voelen de spanning van de crisis extra sterk.

Erik Joly waarschuwt: “Mocht de coronacrisis opnieuw aanwakkeren, dan zullen fondsbeheerders die obligaties verplicht direct van de hand doen. Voorlopig lijkt de situatie stabiel, maar het is belangrijk om dit zeker goed in de gaten te houden.”

In de portefeuille van ABN AMRO hebben obligaties momenteel een neutrale weging. Vanwege de lage rentes van de afgelopen jaren, woog het rendement niet op tegen het risico dat deze obligaties boden.

Mocht het toch nodig zijn om actie te ondernemen, lichten onze experts meteen alle klanten in.

Worden niet-duurzame beleggingsportefeuilles harder geraakt door de coronacrisis?

“Over het algemeen kunnen we stellen dat duurzame portefeuilles op lange termijn zeker niet slechter presteren dan gewone portefeuilles. Gemiddeld genomen stellen we vast dat de outperformance van duurzame bedrijven kan verklaard worden doordat deze een beter inzicht hebben in risico’s”, stelt Erik Joly.

“De oliemarkt en de luchtvaart lijden onder de coronacrisis. Het is duidelijk dat dit niet meteen duurzame bedrijven zijn. Vermoedelijk zijn duurzame ondernemingen beter bestand tegen de impact van de coronacrisis.”

Is dit een goed moment om te beginnen met (duurzaam) beleggen?

“Alles hangt af van de termijn die u voor ogen heeft. Kijkt u naar de lange termijn? Dan is dit zeker een goed moment om te beginnen met beleggen. Veel aandelen noteren nu 25% onder hun topniveau.”

“We adviseren dat u belegt in verschillende sectoren en uw kapitaal geleidelijk investeert. Daarnaast is het niet verkeerd, te opteren voor een duurzame beleggingsportefeuille. De interesse in duurzaam beleggen nam de afgelopen jaren aanzienlijk toe en we verwachten dat duurzaam beleggen binnenkort de norm zal zijn.”

“Met betrekking tot obligaties zijn we terughoudender. Het rendement is momenteel zeer laag. De kans dat u hier een goed rendement mee behaalt, is zo goed als onbestaand.”

4 tips voor beleggers tijdens de coronacrisis

Vier tips van Erik Joly voor beleggers om de coronatijd door te komen:

  1. Houd het hoofd koel. Elke crisis lijkt op het moment van uitbreken onoverkomelijk. Denk maar aan de beurscrash van 1987, de correctie van 30% verlies leek toen gigantisch, maar als we nu terugkijken was dit slechts een rimpel in de geschiedenis. Deze crisis is serieus, maar het is niet het einde van de wereld. Op termijn komt er een vaccin en start de economie weer op. Het ergste wat u nu kan doen, is panikeren.

  2. Besluit u toch om te verkopen? Wacht dan nog even totdat de rust is weergekeerd. Zelfs in de ergste berenmarkt, komt er altijd een technische “rebound”.

  3. Probeer u niet de door de korte termijn te laten verleiden. Sommige aandelen zijn sterker gedaald dan de markt, maar hier is vermoedelijk wel een goede reden voor. Investeren in deze aandelen biedt mogelijks (speculatief) potentieel op de korte termijn, maar waarschijnlijk niet op de lange termijn. U vermijdt best dit soort aandelen. Opteer daarentegen voor bedrijven met solide balansen en innovatieve producten.

  4. Wilt u terug in de markt stappen? Doe dit dan gefaseerd en spreid uw investering over verschillende sectoren, regio’s en activaklassen.

Sectoren om in de gaten te houden: de farmaceutische, voedings- en technologiesector. Deze blijken goed bestand te zijn tegen de uitdagingen van de coronacrisis.

De crisis heeft met name een enorme impact op hoe we met elkaar omgaan en communiceren. “We verwachten dat deze nieuwe manier van digitaal communiceren een game changer wordt,” aldus Erik Joly “en daar profiteren voornamelijk de Amerikaanse tech giganten van.”

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory