5 min

Welke impact heeft de bank op mensen en hun rechten?

Van discriminatie op de werkvloer tot de privacy van cliënten. Van arbeidsomstandigheden in textielfabrieken in Bangladesh tot de positie van arbeidsmigranten in eigen land. Het onderwerp mensenrechten is op heel veel manieren relevant voor een bank als ABN AMRO. “Het respecteren van mensenrechten is het fundament onder onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Samengevat

  • Het mensenrechtenrapport kijkt naar de sociale impact van ABN AMRO. Wat is het beleid, wat zijn de initiatieven, verbeterpunten en ambities?
Welke impact heeft de bank op mensen en hun rechten?
Welke impact heeft de bank op mensen en hun rechten?

Tegelijk met het jaarverslag van ABN AMRO verschijnt dit jaar voor de derde keer ook het mensenrechtenrapport van de bank. Daarin beschrijven we hoe onze activiteiten en die van onze zakelijke relaties impact hebben op mensen en hun rechten. Wat is ons beleid? Welke mensenrechten zijn in het geding? Welke acties onderneemt ABN AMRO? Hoe passen we respect voor mensenrechten toe in ons dagelijks werk? Collega’s Herma van der Laarse en Yuri Herder van de afdeling Group Sustainability zijn trots op het resultaat.

Waarom hebben we eigenlijk een mensenrechtenrapport?

Herma: “Mensen leggen niet direct een link tussen een bank en mensenrechten, maar die is er natuurlijk wel. Als bank hebben we impact op de levens van mensen, zowel op dat van onze medewerkers als van onze cliënten. Daarnaast worden miljoenen mensen wereldwijd geraakt door de waardeketens waar we mee verbonden zijn, via onze zakelijke leningen en de investeringen die cliënten via ons doen. Als bank willen we in al die verschillende situaties de mensenrechtenrisico’s zo goed mogelijk in kaart hebben én onze invloed aanwenden om mensenrechten te respecteren. In de praktijk is dat nog niet zo makkelijk. Met dit rapport laten we zien wat we bereikt hebben, waar onze dilemma’s zitten, waar we kunnen verbeteren en hoe we zaken in beweging kunnen krijgen. Het rapport biedt inzichten, stelt kritische vragen en gaat het gesprek aan met stakeholders. Het is een middel om onszelf continu te verbeteren.”

Yuri: “Aandacht voor mensenrechten is het fundament onder onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als we de basis op orde hebben, kunnen we invulling geven aan onze bredere ambitie op het gebied van sociale impact. We hebben de lat hoog gelegd voor onszelf en willen transparant zijn in ons gedrag en onze resultaten. Daarom maken we gebruik van een internationale rapportagerichtlijn die gekoppeld is aan de ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ van de Verenigde Naties.”

Hoe brengen we onze impact op mensen en hun rechten in kaart?

Yuri: “In het rapport onderscheiden we vijf rollen waarmee we als bank impact hebben op mensen en hun rechten. De eerste rol is die van werkgever. We zijn een bank met bijna twintigduizend medewerkers. Net zoals in elke organisatie kunnen op de werkvloer issues spelen rondom arbeidsrechten, zoals ongewenst gedrag of discriminatie. Bij dat laatste kunt u denken aan het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen of ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities.”

“De tweede rol is die van dienstverlener. Dan gaat het vooral om onze relatie met onze cliënten. Ook hier kunnen mensenrechten in het geding zijn, denk bijvoorbeeld aan het schenden van de privacy. Maar het gaat ook om onze zorgplicht om cliënten passende en transparante producten te verkopen. Als we dat niet doen, kunnen ze in financiële problemen komen.”

Herma: “De derde rol is die van inkoper. Als grote onderneming kopen wij producten en diensten in bij talrijke leveranciers. Dan gaat het bijvoorbeeld over de arbeidsrechten van fabrieksarbeiders die onze laptops produceren, of de callcentermedewerkers in Zuid-Afrika. En hoe staat het met de contractzekerheid en de werkomstandigheden van schoonmakers?”

“De vierde rol is die van zakelijke kredietverstrekker en de vijfde die van beleggingsdienstverlener. Als beleggingsdienstverlener faciliteren we onze cliënten als zij in bepaalde bedrijven willen beleggen. Hoe gaan die bedrijven om met mensenrechten? Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsomstandigheden op een palmolieplantage. Of hoe wordt er omgegaan met de rechten van een lokale gemeenschap bij de bouw van een grote fabriek in hun omgeving?”

“Als het gaat om mensenrechten heb je vaak de neiging om meteen te denken aan bedrijven in het buitenland, en dat heeft ook zeker onze aandacht. Maar met dit rapport zeggen we: mensenrechten gaan over ver weg maar ook over dichtbij. Het gaat over die kledingfabriek in Bangladesh, maar ook over de privacy van onze cliënten en de rechten van ons als bankmedewerkers.”

Shape Created with Sketch.
Het respecteren van mensenrechten is het fundament onder onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Shape Created with Sketch.

Hebben we nog opvallende initiatieven genomen?

Herma: “Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan diversiteit en dan met name op het gebied van gender. Zo heeft de bank in 2020 de Women Empowerment Principles van de Verenigde Naties ondertekend. We nemen dit commitment heel serieus. Als werkgever zijn we bezig onze targets te halen. En we hebben een rapport gepubliceerd over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Er zijn gesprekken geweest met cliënten en experts over het voorkomen van genderdiscriminatie bij onze zakelijke kredietverlening. Er is natuurlijk nog veel werk te doen. De buitenwereld heeft hier veel aandacht voor en dat geldt ook voor ons.”

Yuri: “Nieuw in het rapport is dat we de link benoemen tussen klimaatverandering en mensenrechten. De impact van klimaatverandering wordt bijvoorbeeld zichtbaar op het gebied van productie van gewassen, overstromingen, luchtvervuiling enzovoort. Bedrijven die veel CO2 uitstoten of op een andere manier bijdragen aan klimaatverandering hebben direct of indirect impact op de mensenrechten. We weten nog niet precies hoe we dit handen en voeten moeten geven, maar we willen daar met onze zakelijke klanten over in gesprek.”

Waar staan we met dit rapport ten opzichte van andere banken?

Yuri: “In 2015 onderschreven we als één van de eerste bedrijven de rapportagerichtlijn van de Verenigde Naties. In 2016 brachten we als eerste financiële instelling ter wereld op basis daarvan een mensenrechtenrapport uit en sindsdien heeft een aantal banken ons gevolgd. ABN AMRO wil graag een koploper zijn en daarmee ook andere bedrijven inspireren om stappen te zetten. Daarom zijn we deze keer weer een stap verder gegaan: we hebben accountant EY gevraagd om ‘limited assurance’ op ons rapport te verlenen.”

Herma: “Dat betekent dat EY kritisch heeft meegekeken naar onze teksten, data en de processen die hieraan ten grondslag liggen. En ook nog een laag dieper: hoe goed hebben we respect voor mensenrechten geborgd in onze organisatie? De betekenis van ‘limited assurance’ is dat de accountant niet heeft kunnen aantonen dat er iets niet juist is in het rapport. We zijn voor zo ver we weten het eerste bedrijf ter wereld dat deze verklaring heeft gekregen voor zijn mensenrechtenrapport. Het zegt iets over de transparantie in en de kwaliteit van het rapport en de openheid die we geven over onze afwegingen en dilemma’s. Ik ben daar heel trots op. We roepen andere bedrijven op ons hierin te volgen en werken graag met ze samen om dit ook te verbeteren.’’

Meer weten?

Download het volledige mensenrechtenrapport (Engelstalig) voor uitgebreide informatie.

Lia van der Lingen
Lia van der Lingen
Online Manager
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.