2 min

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzame ondernemers willen een positieve impact maken en meerwaarde creëren voor hun bedrijf én de samenleving. Duurzaam ondernemen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd.

Samengevat

 • Drie keer een positieve impact
 • De kenmerken van MVO
 • Duurzaam ondernemen met ABN AMRO
Wat is duurzaam ondernemen?
Wat is duurzaam ondernemen?

Drie keer een positieve impact

De zogenaamde drie P’s (profit, people, planet) zijn onlosmakelijk verbonden met duurzaam ondernemen. De drie P’s bieden ondernemers een kader waarbinnen zij hun impact op de maatschappij kunnen bepalen. De drie P’s staan voor:

 • Profit: financieel winstgevend zijn.
 • People: het effect dat een bedrijf heeft op de mensen en de maatschappij buiten het bedrijf.
 • Planet: het effect van de onderneming op het natuurlijke leefmilieu.

De uitdaging bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is om de juiste balans te vinden tussen de drie P’s. Soms zullen deze drie aspecten elkaar versterken, soms overlappen ze en soms zijn ze met elkaar in conflict. Het maken van de juiste afweging is geen eenvoudige opgave en een grote verantwoordelijkheid voor duurzame ondernemers.

De kenmerken van MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gekenmerkt door verschillende factoren:

 • Vrijwillig engagement: duurzame ondernemers volgen niet alleen de wetgeving en internationale gedragsregels. Ze gaan vrijwillig een stap verder en zetten zich actief in om een positieve impact te maken op de samenleving.
 • Het is een proces: duurzaam ondernemen is voor elk bedrijf, elke situatie en elke uitdaging anders. Bij elke beslissing moeten de effecten op profit, people en planet opnieuw tegen elkaar worden afgewogen en in evenwicht worden gebracht. Het is dus een voortdurend proces van uitvoeren, evalueren en bijstellen.
 • MVO is altijd op maat van het bedrijf: elk bedrijf heeft op een andere manier impact op de maatschappij. Hoe een bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen invult, is daarom afhankelijk van de sector, het type organisatie, de grootte, de bedrijfscultuur, de markt en de concurrentiepositie.
 • Duurzaam ondernemen raakt de kern van de bedrijfsvoering: maatschappelijke overwegingen spelen bij elke stap een rol. Er wordt gekeken naar het effect dat een bedrijf heeft op elke stap binnen de waardeketen. Van het ontginnen van grondstoffen tot de end-of-life fase van producten. Om dit te bereiken moet er worden samengewerkt met andere belanghebbenden, zoals leveranciers en de klant.
 • Voortdurende dialoog met de stakeholders: een bedrijf dat duurzaam onderneemt, kijkt verder dan enkel haar eigen noden en wensen. Ook de noden en wensen van de omgeving en stakeholders spelen een rol bij beslissingen. Duurzame ondernemers gaan daarom voortdurend het gesprek aan met stakeholders.

Duurzaam ondernemen met ABN AMRO

Duurzaamheid is geen trend, het is een onvermijdelijke maatschappelijke verandering. Bedrijven die niet inspelen op deze belangrijke shift, missen opportuniteiten en zijn naar onze mening niet voorbereid op de toekomst. Daarom investeren we bij ABN AMRO in duurzame bedrijven en steunen we duurzame ondernemers. Bijvoorbeeld via het Ashoka Impact Programme.

Met dit programma ondersteunen we ondernemers die zich richten op circulaire, innovatieve modellen en op oplossingen voor een inclusieve en duurzame toekomst. We bieden hen coaching aan en pluggen hen tijdelijk in op ons uitgebreide netwerk, vol kennis en ervaring.

Wilt u weten wat wij nog meer doen om ons steentje bij te dragen aan een betere wereld en blijft u graag op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Joachim Aelvoet
Director Products & Solutions
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.