5 min

VLABEL wijzigt standpunt inzake toepassing erfbelasting bij ouderlijke boedelverdeling en bij verblijvings- of keuzebeding onder last.

Bij overlijden van heel wat Nederbelgen wordt de nalatenschap verdeeld volgens het Nederlands (wettelijk) erfrecht. Voor een klassiek gezin met twee kinderen houdt deze zgn. “ouderlijke boedelverdeling” in dat de langstlevende echtgenote de volledige nalatenschap in volle eigendom verwerft én tegelijkertijd een bedrag t.w.v. 1/3 van de nalatenschap schuldig erkent aan elk kind.
VLABEL wijzigt standpunt inzake toepassing erfbelasting bij ouderlijke boedelverdeling en bij verblijvings- of keuzebeding onder last.
VLABEL wijzigt standpunt inzake toepassing erfbelasting bij ouderlijke boedelverdeling en bij verblijvings- of keuzebeding onder last.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.