5 min

Vergeet niet om de vruchten van uw burgerlijke maatschap uit te keren

Reeds eerder informeerden wij u inzake het gewijzigde standpunt van de Vlaamse fiscus (VLABEL) omtrent de gevolgen op het vlak van schenk- en erfbelasting, wat betreft de zogenaamde ‘gesplitste inschrijving’ van effecten.
Vergeet niet om de vruchten van uw burgerlijke maatschap uit te keren
Vergeet niet om de vruchten van uw burgerlijke maatschap uit te keren

Reeds eerder informeerden wij u inzake het gewijzigde standpunt van de Vlaamse fiscus (VLABEL) omtrent de gevolgen op het vlak van schenk- en erfbelasting, wat betreft de zogenaamde ‘gesplitste inschrijving’ van effecten. Zie ons eerder gepubliceerde artikel "Burgerlijke maatschappen en VLABEL" van mei 2017.

Kort samengevat komt het erop neer dat wanneer een effectenportefeuille wordt aangehouden in vruchtgebruik/blote eigendom, VLABEL vereist dat de vruchten (= dividenden en intresten) die deze portefeuille genereert, effectief overgeschreven worden naar (een rekening van) de vruchtgebruiker. In principe gebeurt dit voor een dergelijke effectenportefeuille die u bij ABN AMRO Bank in België aanhoudt, automatisch. U hoeft dus niets te doen voor de overschrijving van de vruchten.

Het standpunt van VLABEL geldt echter ook voor effectenportefeuilles die worden aangehouden door een burgerlijke maatschap, waarvan de deelbewijzen worden aangehouden in vruchtgebruik/blote eigendom. Ook in dat geval dienen de vruchten overgeschreven te worden naar een rekening van de vruchtgebruiker.
Een dergelijke overschrijving kan echter niet automatisch gebeuren. Hiervoor is een beslissing van de algemene vergadering van de maten van de burgerlijke maatschap vereist.

De datum van de jaarlijkse algemene vergadering is statutair vastgelegd en ligt meestal in het tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar. Aangezien het standpunt van kracht is geworden met ingang van 1 juni 2017 en de meeste boekjaren per kalenderjaar lopen, zal de algemene vergadering voor de eerste keer in 2018 moeten beslissen over de uitkering van de vruchten.

Het belang van een uitdrukkelijke bevestiging van deze beslissing in de notulen van de algemene vergadering kan niet genoeg benadrukt worden.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.