4 min

Uw duurzame vragen aan CEO Wouter Torfs beantwoord

Tijdens het webinar had u de mogelijkheid om uw vragen door te geven. Gezien het grote aantal vragen was het jammer genoeg niet haalbaar deze allemaal aan bod te laten komen. Na de uitzending nam Wouter Torfs nog graag de tijd om de onbeantwoorde vragen te behandelen. We geven u hierbij dan ook graag nog de laatste persoonlijke antwoord mee.

Samengevat

  • Wouter Torfs, CEO van Schoenen Torfs, geeft antwoord op de overgebleven vragen naar aanleiding van zijn webinar "360° zorg = 360° winst" op 11 juli.
Uw duurzame vragen aan CEO Wouter Torfs beantwoord
Uw duurzame vragen aan CEO Wouter Torfs beantwoord

Wat is het grootste risico, inherent aan uw bedrijf/product/dienst? En in welke mate is dat beheersbaar of eigen aan het vak?

Wouter Torfs: “Ik zie twee grote risico’s die eigen zijn aan onze sector en het product. Het eerste risico schuilt in het veranderde consumptiepatroon. Het aandeel in het gezinsbudget dat mensen besteden aan schoenen en textiel is de voorbij tien jaar gehalveerd. Mensen geven structureel minder geld uit aan schoenen en kleding door andere bestedingspatronen. Denk aan kosten voor telefonie, etentjes… daar werd tien jaar geleden veel minder geld aan besteed.

Het tweede grote risico schuilt in de internationale e-commerce. Enerzijds is er de concurrentie van grote internationale spelers. Anderzijds is er de concurrentie van grote merken die via hun eigen webshop proberen de tussenpersoon – de retailer – uit te schakelen en zelf naar de consument stappen.

Zijn die risico’s beheersbaar? In beperkte mate. Het gaat erom een ‘local hero’ te worden. Er zal altijd plaats zijn voor lokale retailers, maar het is knokken om de juiste plek te veroveren. We moeten echt het verschil maken met grote retailers. En dat doen we door een service te bieden die voor grote spelers en bij e-commerce onhaalbaar is.”

De mens staat mee centraal in uw bedrijf. Hoe zorgt u ervoor dat u competente leidinggevenden hebt die mensgericht zijn en dit ook oprecht en authentiek doen?

Wouter Torfs: “Ik heb tijdens het webinar het belang van goed en kwalitatief leiderschap onderstreept als fundamentele pijler voor een ‘great place to work’. Daar ligt de basis: de juiste mensen op de juiste plek krijgen. Het is onmogelijk om een duurzame HR op te bouwen als het bij de leiders al fout loopt.

Hoe we dat doen? Door zeer selectief en kritisch te zijn bij de werving en selectie van leidinggevenden. Zo zoeken we bewust winkelmanagers met de juiste waardes en persoonlijkheid die de visie van ons bedrijf delen. Want als tijdens het gesprek al duidelijk wordt dat ze niet open staan voor mensgericht leiderschap, dan krijgen we dat daarna nooit meer bijgestuurd. Als de basis goed zit, zal de rest ook vlotter verlopen. Dan ligt de weg open voor degelijke opleiding en coaching.”

Als iemand bij Torfs solliciteert, weten ze dat het een duurzaam bedrijf is. Hoe kan je dit peilen bij andere bedrijven?

Wouter Torfs: “Doe voldoende research. Gebruik alle bronnen waar u info van een bedrijf kan vinden, zoals de website, verslagen, artikels... Natuurlijk schuilt daar ook een aandeel marketing in. Wij willen onze consumer brand en employer brand deels te laten samenvloeien. Dat mensen die mogelijk graag bij ons willen werken, ook graag bij ons willen winkelen en andersom. Maar vooral: doorzoek de website, zoek naar resultaten, ga in gesprek met mensen die er werken of vraag om eens een proefdag te mogen draaien… Zo kom je al heel wat te weten.”

Heeft Torfs een duurzaamheidsplan op vlak van mobiliteit voor medewerkers? Stimulans van fiets/openbaar vervoer?

Wouter Torfs: “Ja, absoluut. We kiezen ervoor om ook onze mobiliteit zo duurzaam mogelijk te maken. Zo zijn we het volledige wagenpark voor onze winkelmanagers aan het vergroenen. We bieden enkel nog salariswagens aan die 100% groen zijn. Om verplaatsingen met de fiets te stimuleren, promoten we onze fietsvergoeding en bieden we via een leasingformule een elektrische fiets met onderhoudsplan aan. Zo willen we de drempels verlagen. We weten immers dan de grote meerderheid van onze winkelmedewerkers op minder dan 10 kilometer van hun winkel wonen. We willen dan ook alle kansen voor duurzame verplaatsingen promoten.”

Hanteert Torfs duurzaamheidscriteria voor leveranciers, transporteurs, derde partijen?

Wouter Torfs: “Zoals ook aangegeven in het webinar, vragen we onze leveranciers wat ze doen rond duurzaamheid. En dat kan heel breed gaan, want ook onze consumenten interpreten duurzaamheid allemaal anders. Voor de ene zijn dat vegan schoenen, voor de ander gaat dat om productie in Italië of Portugal in plaats van China. We vragen dus alle informatie op bij onze leveranciers en bij producten die een duurzaamheidselement bevatten, krijgen een eco-label. We kiezen ervoor informatie op te vragen en deze te delen met onze klanten. We willen niet met het vingertje wijzen: “u moet…”. Nee. We bieden de informatie aan. Zo kunnen ze zelf de keuze maken of ze gaan voor een duurzaam product. Verder kijken we bij het uitbouwen van onze e-commerce wel naar de mogelijkheid om de last mile delivery – de laatste afstand tot bij de klant – te verduurzamen, door bijvoorbeeld collega’s in te gaan zetten die zich sowieso al in de buurt verplaatsen.”

Hoe verhoudt het budget voor de toegepaste milieugerelateerde maatregelen zich tot het marketingbudget bij Torfs?

Wouter Torfs: “Goh, geen idee. Ons duurzaamheidsbudget heeft niks te maken met ons marketingbudget. Investeren in duurzaamheid is ook geen marketingzet dus het wordt niet tegen elkaar afgewogen. Elke duurzame investering die we doen, wordt apart bekeken en moet onderaan de lijn een positief resultaat opleveren. Of het nu gaat over het geven van een herbruikbare drinkfles aan onze medewerkers of het plaatsen van zonnepanelen, het vergroenen van ons wagenpark… klein of groot budget: het wordt apart beoordeeld. Dat staat los van ons marketingbudget.”

Welke impact heeft de transitie naar duurzaam ondernemen op EBITDA in de tijd? Ziet u een daling in de opstart fase, en zo ja, welke oorzaken liggen daar aan de basis? En hebben jullie het financieel plan daaraan aangepast?

Wouter Torfs: “Als ik kijk naar de financiële cijfers van Torfs in 2015/2016 dan hadden we toen een EBITDA van 14-15%. In 2019 was dat 8%. De rentabiliteit staat dus wel degelijk onder druk, maar dat is in de hele sector zo. De marges worden kleiner, de kosten zijn veel hoger, de investeringen in e-commerce wegen op de rentabiliteit van het geheel… Dat duurzaamheid een rol speelt in die daling geloof ik echt niet. Elke business case, van wagenpark tot centrale klimaatregeling, moet een financieel positief resultaat geven voor het wordt ingevoerd. Ik geloof dus niet in een verband tussen duurzaam ondernemen en een dalend EBITDA.”

Herbekijk hier het webinar.

Véronique Smet
Véronique Smet
Head of Marketing & Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.