1 min

Update obligaties: zit de ECB klem?

In maart 2020 sloeg de stemming in de perifere obligatiemarkten om naar risicomijdend. Christine Lagarde, de pas benoemde president van de Europese Centrale Bank (ECB), had zich laten ontvallen dat het niet haar taak was om de risicopremies op obligaties (spreads) te beheersen.

Samengevat

  • Inflatiecijfers liepen dit jaar sneller op dan de rente
  • Tijdelijke karakter van de inflatie nog niet zichtbaar
  • Blijkt de inflatie niet van tijdelijke aard, dan kan de rente verder oplopen
Update obligaties: zit de ECB klem?
Update obligaties: zit de ECB klem?

Kort daarna kwam de ECB met een obligatie-opkoopprogramma met een omvang van EUR 750 miljard (PEPP) om de gevolgen van de corona-uitbraak te bestrijden. Hiermee werden obligaties wel degelijk ondersteund. Maar de spreads op Italiaanse obligaties daalden pas echt weer toen het Europese Herstelfonds door de EU werd aangekondigd.

Begin 2021 was niet duidelijk wat de heropening van de economieën zou betekenen voor de rente en de inflatie in het algemeen. De inflatiecijfers hebben we dit jaar sneller zien oplopen dan de rente. Voor een deel heeft dat te maken met het feit dat de Federal Reserve en de ECB aangeven dat deze inflatie van tijdelijke aard is. Verwacht wordt dat de inflatiedruk grotendeels verdwijnt zodra de wereldwijde problemen aan de aanbodzijde van de economie afnemen.

Beleggers verwachtten dat het tijdelijke karakter van de inflatie zo langzamerhand zichtbaar zou moeten worden, maar vooralsnog gebeurt dat niet. Valt dat mantra van de ECB en de Fed – de inflatie is tijdelijk – nog wel te handhaven? De Fed is al een andere koers ingeslagen en stopt met de steunaankoopprogramma’s. We voorzien medio 2022 een eerste renteverhoging door de Fed.

Beleggers zouden wel eens kunnen denken dat de ECB met dat mantra van tijdelijke inflatie klem komt te zitten. Het PEPP-programma loopt af in 2022 en er wordt algemeen aangenomen dat de ECB dit gaat opvangen met de uitbreiding van haar andere steunaankoopprogramma (PSPP). Maar als de ECB ook een toontje lager gaat zingen over die voorbijgaande inflatie en het PSPP-programma niet uitbreidt, dan valt er steun weg voor de perifere obligatiemarkten. In dat geval kunnen de landenspreads (de premies op obligaties van landen die door beleggers als risicovoller worden beschouwd) gaan oplopen. Beleggers lijken hier nu al op voor te sorteren. Als de inflatie niet van tijdelijke aard blijkt, dan kan de rente bovendien verder oplopen en ziet Italië zich geconfronteerd met zowel hogere rentes als hogere risicopremies. Daarmee zouden de vraagtekens over de houdbaarheid van de Italiaanse schuldpositie weer de kop kunnen opsteken.

In dit kader zal de vergadering van de ECB in december van groot belang zijn. Zelf denken we dat de inflatie in de eurozone grotendeels van tijdelijke aard zal blijken, al duurt het wel wat langer voordat dit tijdelijke karakter zichtbaar wordt. We zien de Italiaanse spreads in de loop van het komende jaar dan ook fors lager worden. We handhaven onze overweging van Italiaanse obligaties.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.