2 min

Update Obligaties: wat doet de Fed?

Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties (Treasuries) consolideerden deze week rond de 2,05%. Vorige week was nog sprake van een correctie richting 2,13% (11 juli) nadat er eerder een laagtepunt was bereikt van 1,95% (3 juli).
Update Obligaties: wat doet de Fed?
Update Obligaties: wat doet de Fed?

Uit die bewegingen valt op te maken dat de markt een te stevig ingrijpen door de Fed had ingeprijsd en dat vervolgens weer heeft gecorrigeerd. De vergadering van Fed-beleidsmakers op 31 juli levert waarschijnlijk geen verrassingen op. Wel hebben de beleidsmakers van de Fed al aangegeven dat ze zich niet in de renteprognoses van de markt kunnen vinden. Van Fed-voorzitter Jerome Powell kwam de hint dat we meer van verlagingen ‘voor de zekerheid’ moeten uitgaan (één of twee dus) in plaats van een hele serie. ABN AMRO voorziet een verlaging van 25 basispunten in juli, gevolgd door twee verdere verlagingen van dezelfde omvang tot en met het eerste kwartaal van 2020.

Kijken we naar eerdere verruimingscycli, dan zou de Fed wel eens trager kunnen ingrijpen dan de markt verwacht. De richting van de rente op Amerikaanse Treasuries en wereldwijde staatsobligaties is en blijft afhankelijk van factoren zoals de macro-economische omstandigheden, de handelstwist tussen de VS en China en de opstelling van de centrale banken (waaronder die in opkomende markten).

De centrale bank van Zuid-Korea verraste de markten met een renteverlaging, terwijl er op dit moment geen beweging zit richting een handelsdeal tussen de VS en China. Nog meer importtarieven zouden de volgende stap kunnen zijn voor de VS, maar China heeft Amerika al gewaarschuwd om op zijn tellen te passen. Extra importheffingen kunnen tot nog grotere onzekerheid leiden en in de toekomst zorgen voor zwakkere economische cijfers wereldwijd. Een en ander heeft dan waarschijnlijk lagere investeringen en bestedingen tot gevolg. In zo’n situatie zouden de financiële markten verdere renteverlagingen kunnen gaan inprijzen.

De markten hebben enthousiast gereageerd op geluiden van ECB-president Mario Draghi over verdere ondersteuning door de centrale bank. De reactie was een verschuiving naar risicovollere obligatieleningen. Beleggers zijn naarstig op zoek naar rendement op veilingen van staatsobligaties. Zo kon Griekenland met gemak 7-jaars obligaties ter waarde van EUR 2,5 miljard kwijt. De verkiezing van een nieuwe regering in Griekenland stimuleert de vraag naar Griekse leningen. Het renteverschil (de spread) tussen Griekse staatsobligaties ten opzichte van 10-jaars Duitse Bunds bereikte een niveau van 238 basispunten. De Italiaanse spread daalde (naar 186 basispunten). Sommige beleggers maken zich inmiddels minder zorgen over plannen van de Italiaanse overheid om, met het oog op de groeivertraging, door middel van een groot begrotingstekort de economische bedrijvigheid te stimuleren. Italië heeft die begrotingsplannen teruggeschroefd en voldoet nu beter aan de begrotingsvereisten van de EU. Wereldwijd hebben staatsobligaties het laagste renteniveau in jaren bereikt. Voorlopig komt daar waarschijnlijk weinig verandering in, nu in Europa de zomer voor de deur staat.

Roel Barnhoorn
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.