1 min

Update Obligaties - wachten op daling besmettingen

Het coronavirus blijft de markten beheersen. Azië en met name ook Singapore, Zuid-Korea en China hebben vooralsnog de besmettingsgevallen onder controle. De markten worden er daar ook minder door beïnvloed. Europa en de Verenigde Staten lijken daarentegen te zijn uitgegroeid tot het epicentrum.

Samengevat

  • Coronavirus blijft markten beheersen
  • Beleggers gaan risico's uit de weg
  • Markt wacht af tot de pandemie onder controle is
Update Obligaties - wachten op daling besmettingen
Update Obligaties - wachten op daling besmettingen

Veel landen waar het virus nog niet heeft toegeslagen, zoals India en Latijns-Amerika, nemen preventieve maatregelen (zoals lockdowns) om het hoge aantal besmettingen als in Italië te voorkomen.

Vooralsnog gaan beleggers dit jaar de risico’s uit de weg. En dus presteren kwalitatief hoogwaardig investment-grade obligaties beter, terwijl men de risicobeleggingen juist links laat liggen. Obligatieleningen uit de opkomende markten (EMD) boden wat meer weerstand dan high-yield bedrijfsobligaties: vanwege het overheidsingrijpen, maar ook omdat EMD voor een deel investment-grade is. Onze EMD-voorkeur ligt bij veiligere activa in het Midden-Oosten, Europa en Noord-Azië. Landen met (eerder al) verslechterde begrotingssituaties vermijden we, zoals Zuid-Afrika, Ecuador, Libanon en Argentinië. Deze landen kunnen in het gevecht tegen een pandemie obligatiehouders mogelijk als een lagere prioriteit aanmerken.

De dalingen op de aandelenmarkten, waaruit blijkt hoe beleggers de gebeurtenissen inschatten, zijn minder diep dan bij de financiële crisis van 2008. Er bestaat dus duidelijk enig optimisme dat de effecten op de economische bedrijvigheid minder groot zullen zijn. En dat er toch op z’n minst een gedeeltelijk herstel kan plaatsvinden richting het pad waarop de economie zich bevond voordat de pandemie wereldwijd om zich heen greep. Het is echter lastig om in te schatten wanneer de bodem in zicht komt en wat een goed moment is om meer risico aan de portefeuille toe te voegen. De afgelopen week was er sprake van enige interesse in aandelenaankopen. Maar met de huidige lage volumes en de nog altijd stijgende besmettingsgevallen zijn we er nog niet.

Er zijn aankondigingen gedaan over kredietfaciliteiten van overheden, een eventuele nationalisatie van bedrijven en ook de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een ongekend groot reddingsplan. Een en ander moet financiële verlichting kunnen brengen en tot uitdrukking komen in de obligatiekoersen. Vooralsnog lijkt de markt eerst te willen afwachten tot de pandemie onder controle is.

Matias Grinberg
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.