1 min

Update obligaties: Volatiliteit accepteren

De week begon met een sterke neerwaartse druk op de risicovrije rente. Vooral op maandag, toen het sentiment ineens sterk risicomijdend was. De aanleiding daarvoor was de waarschijnlijkheid dat het groeitempo wereldwijd het hoogtepunt al voorbij was, terwijl de coronabesmettingen weer stegen.

Samengevat

  • Stijgende coronabesmettingen negatieve invloed
  • Bbp-groei vertraagt
  • Europese Centrale Bank (ECB) blijft verruimend
Update obligaties: Volatiliteit accepteren
Update obligaties: Volatiliteit accepteren

Dat de wereldwijde groei afneemt, kan zorgen voor een terugkeer van volatiliteit op de markten weer terugbrengen. Vooral vanwege de hoge waarderingen van de meeste risicobeleggingen en als dat samenvalt met risico’s als de deltavariant die de groei mogelijk bedreigt. Toch houden we de poot stijf en blijven we kredietrisico prefereren boven renterisico, om zo van de extra ‘carry’ te profiteren.

Want uiteindelijk zijn de factoren die de markten het afgelopen jaar zo’n enorme duw in de rug hebben gegeven niet ineens weg. En hoewel het aantal besmettingen ondanks de inentingen stijgt, lijken de vaccins de correlatie tussen infectie en ziekenhuisopname te hebben doorbroken. Zolang het zorgstelsel niet onder druk staat, wordt het zeer lastig voor de politiek om weer beperkende maatregelen op te leggen, zeker als de hele bevolking de kans heeft gehad om te worden gevaccineerd. In combinatie met de voortgaande monetaire en begrotingsimpulsen betekent dat weliswaar dat de bbp-groei vertraagt maar toch nog een tijdje boven de potentiële groei kan blijven. De PMI’s en het Amerikaanse consumentenvertrouwen zijn in dat opzicht de moeite waard om te volgen. Dit alles kan gunstig uitpakken voor de risicopremies op bedrijfsobligaties.

Met een internationale groei boven het potentieel vinden we het renterisico lastiger. Zeker nu de Amerikaanse Fed opschuift in de richting van het afbouwen van het opkoopprogramma en het waarschijnlijk nog wel een paar maanden gaat duren voordat het inflatiedebat over ‘aanhoudend of tijdelijk’ opgelost is.

In tegenstelling tot de Fed blijft de Europese Centrale Bank (ECB) extreem verruimend. Donderdag scherpte de ECB de toekomstvooruitzichten aan in overeenstemming met het recent geactualiseerde strategieraamwerk. Dat zou kunnen pleiten voor renterisico in euro’s, maar de waarderingen overtuigen ons weg te blijven bij staatsobligaties in de eurozone: de negatieve rentes maken het lastig om in de toekomst positieve rendementen te realiseren. Gezien het uiteenlopende traject van de Fed en de ECB valt de sterkere opleving van Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) sinds maandag te begrijpen. We voorzien een verder oplopend renteverschil tussen Treasuries en staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.