2 min

Update obligaties: vergeet de risico’s niet

De rente op Amerikaanse (‘Treasuries’) en Duitse (‘Bunds’) staatsobligaties blijft extreem laag. Dat lijkt gerechtvaardigd gezien de zorg over de economische groei: het duurt waarschijnlijk jaren voordat de productie die in het tweede kwartaal door corona verloren is gegaan, weer is goedgemaakt.

Samengevat

  • Corona blijft voor onzekerheid zorgen
  • Vooruitzichten voor economische groei worden verlaagd
Update obligaties: vergeet de risico’s niet
Update obligaties: vergeet de risico’s niet

En dan is en blijft er nog het risico dat het virus in diverse landen opnieuw de kop opsteekt, zoals in de VS. De aanhoudende spanningen tussen de VS en China moeten daarbij ook niet worden vergeten.

Ook een reden voor de dalende rente kan zijn dat marktpartijen de verwachtingen voor de mogelijke economische groei op de lange termijn naar beneden bijstellen. En als gevolg daarvan ook de evenwichtsrente. De evenwichtsrente is het verwachte renteniveau in een situatie waarin de economie optimaal groeit; de vraag naar en het aanbod van geld zijn dan in evenwicht.

Zo heeft Fitch (een van de drie belangrijkste ratingbureaus) de vooruitzichten voor de mogelijke economische groei met 0,5% verlaagd voor zowel de VS als Europa (naar respectievelijk 1,4% en 0,7%). Onder invloed van dergelijke verwachtingen kan de rente op Amerikaanse Treasuries nog verder dalen: die rente is nu nog positief, dus er is nog ruimte voor een verdere daling. Voor Duitse Bunds voorzien we daarentegen niet veel daling meer: in onze optiek is er een forse negatieve risico-impuls nodig wil deze rente langdurig tot onder de -50 basispunten (bp) uitkomen.

De langer lagere obligatierentes blijven de zoektocht naar rendement bepalen. Spreadproducten ontwikkelen zich in het algemeen goed: er wordt geprofiteerd van de ‘langer lager’-trend én van de monetaire en fiscale steunprogramma’s. Spreadproducten zijn obligaties met een hoger rendement (de ‘spread’ of risicopremie) ten opzichte van kernobligaties zoals Amerikaanse Treasuries of Duitse Bunds. Bedrijfsobligaties kunnen bijvoorbeeld als spreadproduct worden aangemerkt.

Die positieve impuls kan zomaar ineens afgelopen zijn als de Amerikaanse beleidsmakers de fiscale afgrond (‘fiscal cliff’) niet weten te vermijden (tot op zekere hoogte is dat al gebeurd: vorige week vrijdag waren de werkloosheidsuitkeringen op). Op het moment van schrijven ligt er nog geen deal maar we verwachten een oplossing aan het einde van de week. Een compromis tussen de door de Democraten voorgestelde USD 3,5 biljoen en de door de Republikeinen gewenste USD 1 biljoen moet genoeg zijn om een bodem onder de markt te leggen. Hoewel wij de zorg van sommige Republikeinse senatoren over de stijgende overheidsschuld kunnen invoelen (de AAA-rating van Fitch voor de VS kreeg de toevoeging ‘negatieve outlook’ vanwege dat stijgende schuldniveau) zien we vanuit het perspectief van de markt liever een hoger dan een lager steunpakket.

Binnen de categorie schulden uit opkomende markten (emerging market debt, of EMD) kwam de Argentijnse schuld sterk terug onder invloed van de herstructurering die door de overheid met haar geldschieters is afgesproken. In die deal wordt het uitstaande overheidspapier gewaardeerd op bijna 55 cent ten opzichte van de dollar. En dat is een betere uitkomst dan de ongeveer 45 cent waar de obligaties aan het begin van de week voor over de toonbank gingen. Beleggers zijn echter vast niet blij met de aankoop van de in 2017 uitgegeven 100-jarige obligatie voor 90 cent. Dat drukt de vastrentende belegger weer even met de neus op de feiten wat betreft rendement: vergeet het risico niet.

Thomas Smid
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.