5 min

Update Obligaties: Tekenen van Goudlokje?

De angst die de markten in februari in de ban had -namelijk dat beleggers ineens doordrongen raakten van de vooruitzichten van een hogere inflatie in combinatie met nog meer groei- trekt langzaam weg. De macro-economische cijfers uit de VS en Europa waren allesbehalve overweldigend en temperden de verwachtingen. In de opkomende markten wijzen de ontwikkelingen daarentegen op een voortzetting van de opgaande beweging (de cijfers aan het begin van het jaar waren enigszins vertekend door hoe het Chinese nieuwjaar viel). Naar het zich laat aanzien, ontwaren de markten weer tekenen van het Goudlokje-scenario, dat wil zeggen economieën die op volle toeren draaien bij een laagblijvende inflatie.

De angst die de markten in februari in de ban had -namelijk dat beleggers ineens doordrongen raakten van de vooruitzichten van een hogere inflatie in combinatie met nog meer groei- trekt langzaam weg. De macro-economische cijfers uit de VS en Europa waren allesbehalve overweldigend en temperden de verwachtingen. In de opkomende markten wijzen de ontwikkelingen daarentegen op een voortzetting van de opgaande beweging (de cijfers aan het begin van het jaar waren enigszins vertekend door hoe het Chinese nieuwjaar viel). Naar het zich laat aanzien, ontwaren de markten weer tekenen van het Goudlokje-scenario, dat wil zeggen economieën die op volle toeren draaien bij een laagblijvende inflatie.

Het gevolg? Een dalende rente. Ook de inflatieverwachtingen namen af, te zien aan inflatiegerelateerde obligatieleningen. Sinds het begin van het jaar nam de lange obligatierente sneller toe dan de korte rente (oftewel, de rentecurve werd steiler), maar dat is nu ten dele gekeerd. Die omslag speelt meer in de eurozone dan in de VS.

Die stijging van de risicopremies op de bedrijfsobligaties werkt discussies in de hand over een einde van de economische cyclus. Dat lijkt ons wat voorbarig: wij zien geen onomstotelijk bewijs dat het einde van de cyclus nabij is. Daar is inflatiegroei voor nodig, plus een 'mismatch' van de bedrijfsinvesteringen. Dat ziet er als volgt uit: Als een economie op volle toeren draait, moeten bedrijven investeren in de capaciteit om te voldoen aan de groeiende vraag. Onder invloed van concurrentie zullen ze die investeringen echter zo lang mogelijk uitstellen; dit om verliezen te vermijden als de vraag niet verder doorgroeit. Door een dergelijke 'mismatch' in de bedrijfsinvesteringen gaat de inflatie nog sneller omhoog en beginnen de bedrijfswinsten te dalen. Om de aandelenbelegger tevreden te houden, treffen ondernemingen maatregelen die minder gunstig zijn voor obligaties, zoals met schulden gefinancierde dividenduitkeringen of de inkoop van eigen aandelen. Teleurgestelde beleggers in bedrijfsobligaties haken dan af.

Wil een dergelijk scenario optreden, dan zal de inflatie toch eerst weer moeten gaan oplopen. In dat geval zullen we van Goudlokje afscheid moeten nemen.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.