2 min

Update obligaties: storm in augustus?

De spanningen tussen de VS en China zullen vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen waarschijnlijk niet minder worden. Maar beleggers zijn zich er zeer van bewust dat het verbaal geweld dient als afleiding van binnenlandse problemen in de VS, zoals de verdere verspreiding van het coronavirus.

Samengevat

  • Tempo van het herstel van de arbeidsmarkt lijkt te tanen
  • Augustus brengt vaak volatiliteit
Update obligaties: storm in augustus?
Update obligaties: storm in augustus?

Ondanks de snelle daling van het werkloosheidsniveau sinds de lockdown-maatregelen werden versoepeld, lijkt het tempo van het herstel van de arbeidsmarkt te tanen. De absolute werkloosheid is nog altijd zeer hoog. Een vergelijkbaar patroon werd zichtbaar na de financiële crisis van 2008, toen de uitkeringsaanvragen daalden maar het werkloosheidspercentage hoog bleef.

Omdat de werkloosheid niet het enige punt van zorg is, blijft de rente op Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) ook gematigd op het huidige lage niveau. Technisch kan de rente op 10-jaars Treasuries de komende paar dagen rond het huidige sterke steunniveau van tussen de 0,59% en 0,54% blijven hangen. Dat de rente daaronder zakt, kan echter niet worden uitgesloten: we gaan namelijk augustus in en voor de rentemarkten is augustus al jaren de meest beweeglijke maand. De beleidsmakers van de Fed komen volgende week bijeen maar de uitkomst van die vergadering zal voor beleggers waarschijnlijk niet echt verrassend zijn. De publicatie van diverse consumentencijfers kan meer duiding geven over de huidige economische omstandigheden, zelfs al lijken de consumentenbestedingen op dit moment voor een groot deel door steunprogramma’s van de overheid te worden gefinancierd. Ondertussen lijkt de Amerikaanse groei minder sterk op te veren. Dat komt ook tot uiting in de huidige rentecurve (het rendementsverschil tussen de rente op 2-jaars en 10-jaars Treasuries). De rentecurve blijft zich zijwaarts ontwikkelen en neigt licht naar beneden (en maakt een verdere daling van een paar basispunten mogelijk).

Na een paar dagen stevig onderhandelen hebben de lidstaten van de EU een belangrijke verschuiving richting een centraal begrotingsbeleid ingezet. Maar de moeite waarmee het akkoord tot stand kwam, belooft nog meer uitdagingen in de toekomst. Uit de situatie is eveneens overduidelijk geworden dat het bekende onvermogen van de EU om het over veel zaken eens te worden ook betekent dat de EU op wereldniveau niet veel stampij zal maken. In een tijd van opkomend nationalisme kan dat als een positief teken worden gezien. Maar aan de huidige ‘wittebroodsweken’ voor obligaties uit de periferie zien wij snel een einde komen. De reden is dat de economische groei gematigd blijft, zelfs al heeft de ECB nadrukkelijk herhaald dat er tot 2021 obligaties worden opgekocht en dat de herinvesteringen tot eind 2022 worden verlengd. We verwachten dat de ECB gebruik blijft maken van haar bevoegdheid om naar eigen inzicht te bepalen welke obligaties er worden opgekocht en wat de omvang van de aankopen is. Investment-grade bedrijfsobligaties kunnen daar naar verwachting van profiteren, hetzij via directe transacties hetzij tot op zekere hoogte via de correlatie met staatsobligaties.

Fidel Kasikci
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.