2 min

Update obligaties: stimulering voorbij de piek

Het economische herstel zet door en de kans wordt steeds groter dat er op een gegeven moment in de monetaire en budgettaire stimuleringsprogramma’s wordt gesneden. We zitten op dit moment dan ook mogelijk op de piek van de monetaire stimuleringen.

Samengevat

  • We delen met u onze wekelijkse update over de obligatiemarkt.
Update obligaties: stimulering voorbij de piek
Update obligaties: stimulering voorbij de piek

De vraag is dus: wat gaat de economische groei dan doen? En meer in het bijzonder, hoe en wanneer wordt de afbouw van de activa-inkopen (kwantitatieve verruiming) ingezet? Die vragen zijn vooral ook relevant in de VS, waar de inflatiecijfers omhoog gaan - de kerninflatie steeg in mei met 3,8% ten opzichte van vorig jaar. ’Tapering’, oftewel de afbouw van de stimuleringsprogramma’s, zal toch binnenkort onderwerp van gesprek worden binnen de Amerikaanse Federal Reserve (‘Fed’). Het is best mogelijk dat marktpartijen en beleidsmakers zich zorgen maken over een nieuwe ‘taper tantrum’: het moment in 2013 toen de Fed een vertraging van het versoepelingsprogramma aankondigde en de obligatierentes ineens sterk stegen.

Toen in 2018 de Europese Centrale Bank (ECB) met het nieuws kwam dat ze zouden afbouwen terwijl de Fed net bezig was met renteverhogingen, kwamen vooral de risicopremies op credits flink onder druk. Maar waar die risicopremies in 2013 uiteindelijk weer snel herstelden omdat ze meeliftten op de economische groei, was 2018 een slecht jaar voor kredietrisico vanwege de verslechtering van de economische vooruitzichten.

Onze inschatting is dat de Fed zeker een nieuwe taper tantrum zal willen vermijden. De Fed zal daarom langzaam afbouwen en zich sterk blijven maken voor een lage rente. Voor de rente op Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) zijn de inflatie- en werkgelegenheidscijfers mogelijk belangrijker dan de discussie over afbouw.

De ECB zal pas veel later dan de Fed in beweging komen, ook al stelde de bank donderdag de vooruitzichten voor de eurozone bij. De ECB verhoogde de inschatting voor de economische groei van 4% naar 4,6% en de inflatie over 2021 van 1,5% naar 1,9%. De verwachting is echter dat de inflatie na 2021 weer daalt, naar resp. 1,5% en 1,4% in 2022 en 2023. Dat is nog altijd ruim onder het streefniveau van de ECB. Bovendien wordt de in maart aangekondigde versnelling van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) gehandhaafd. We zien aan dat programma geen einde komen vóór maart 2022.

De herstelfondsen uit het Next Generation EU-programma worden bovendien de komende maanden gedistribueerd. En ook als er aan het PEPP een einde komt, loopt het basisprogramma voor de inkoop van activa nog door. Er is dus voortgaande steun op de langere termijn, wat de obligatierente in de kernlanden van de eurozone onder druk zet en een bodem legt onder de risicopremies op in euro’s genoteerde credits.

We maken ons nog geen zorgen over onze overwogen allocaties naar kredietrisico omdat de economische groei waarschijnlijk positief blijft (zelfs al is de piek ergens dit jaar voorbij) en de financiële omstandigheden waarschijnlijk onverminderd gunstig blijven, ondanks die tapering volgend jaar. Pas als de economie tot stilstand komt of centrale banken de rente gaan verhogen, verzwakken de vooruitzichten voor kredietrisico.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.