Beleggen 4 januari 2019

Update Obligaties: sterke start

Voor obligatiebeleggers begon het nieuwe jaar sterk. Vooral Duitse Bunds presteerden goed. De rente op Bunds daalde op woensdag naar 16 basispunten. Dat was het laagste niveau sinds april 2017 en de sterkste daling van de obligatierente (yield) sinds de politieke onrust in Italië in mei toesloeg.

De koers van obligaties beweegt in tegengestelde richting van de rente. De rente op 10-jaars staatsobligaties in Japan daalde tot onder nul en Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) worden verhandeld tegen een rente van 2,7%. De afgelopen maanden werd deze ontwikkeling veelal toegeschreven aan een vlucht naar veiligheid onder invloed van een steeds risicomijdender sentiment. Een en ander ging gepaard met stijgende risicopremies op obligaties van een lagere kredietkwaliteit en met zwakke aandelenmarkten.

Deze keer lijkt er echter iets anders aan de hand. De aandelenmarkten zijn het jaar betrekkelijk stil begonnen en de risicopremie op Europese bedrijfsobligaties en obligaties uit de Europese periferie is slechts licht gestegen. Europese high-yield obligaties ontwikkelen zich al sinds kerst vlak, terwijl Amerikaanse high-yield-namen zelfs met een langzaam herstel konden doorgaan. Die eerste sterke prestaties van Bunds in 2019 lijken dus meer dan alleen maar een ‘risk-off’ beweging, zelfs al werd het sentiment later in de week inderdaad weer wat meer risicomijdend.

Het lijkt erop dat er in de obligatiemarkten een belangrijke verschuiving gaande is voor wat betreft de verwachtingen omtrent het beleid van de centrale banken. Zowel in de VS als in de eurozone daalden de inflatieverwachtingen aanzienlijk. In de markten wordt daardoor nu veel minder monetaire verkrapping ingeprijsd dan eerder het geval was. Voor wat betreft de Fed gaan beleggers op dit moment niet eens volledig uit van één renteverhoging in 2019. De markten beginnen daarnaast zo hun twijfels te krijgen over een eerste renteverhoging door de ECB vóór medio 2020. Maar de primaire markten (de markten waarin obligaties in eerste instantie worden uitgegeven) beperken mogelijk het verder opwaarts potentieel voor kwalitatief sterke bedrijfsobligaties. Overheden en bedrijven gebruiken het begin van het jaar namelijk van oudsher voor financieringsactiviteiten. Waarschijnlijk leidt dat tot meer aanbod.

Torben Kruhmann

Auteur

Investment Communications