2 min

Update Obligaties: stabieler plaatje

Over de handelsoorlog lijkt zich positiever nieuws te gaan aandienen. Dat zou alle soorten obligaties ten goede moeten komen, inclusief de meest risicovolle categorieën in onze portefeuille (wereldwijde high-yield bedrijfsobligaties en schulden uit opkomende markten oftewel EMD).
Update Obligaties: stabieler plaatje
Update Obligaties: stabieler plaatje

Een stabielere handelsklimaat is gunstig voor de grootste economie van Azië, wat zich vervolgens weer vertaalt naar de opkomende markten en de wereldeconomie als geheel. Maar er is een gerede kans dat er tot de volgende Amerikaanse verkiezingen in 2020 geen definitieve grote handelsovereenkomst wordt bereikt.

In de VS overtrof de bbp-groei het derde kwartaal de consensusverwachtingen. De Fed liet deze week dan ook doorschemeren dat het vooralsnog weleens gedaan kan zijn met de renteverlagingen. Wij verwachten volgend jaar nog één renteverlaging in de VS. De Amerikaanse groei van het afgelopen kwartaal werd vooral gedreven door de consumptie: de reële inkomens profiteren nog altijd van een sterke arbeidsmarkt. In de politiek is het de afzettingsprocedure (‘impeachment’) die de toon zet, maar als we kijken naar de geschiedenis dan lukt zo’n afzetting maar zelden. Interessant is hoe de obligatiemarkt zou reageren op een eventuele afzetting van Trump, met het oog op het onzekerheid die daardoor zou ontstaan. Aan de andere kant is Trump niet al te geliefd in de markten.

Wereldwijd staan bedrijfsobligaties er door de lage rentestanden en het voortgaande proces van schuldafbouw goed bij. De meeste centrale banken in de opkomende markten hebben nog ruimte om de rente te verlagen. Dat rechtvaardigt onze overwogen positie in EMD. Wel is het zaak om Latijns-Amerika in de gaten te houden. Het EMD-universum bestaat voor een belangrijk deel uit schulden van Latijns-Amerikaanse landen en veel van de landen op dat continent hebben de laatste tijd te maken met politieke onrust. Echt zorgen maken we ons vooralsnog niet, want de meeste eisen van de bevolking in de betreffende landen bieden ruimte tot onderhandeling en zijn relatief eenvoudig met belastinghervormingen op te lossen. De verkiezingen in Argentinië van afgelopen zondag pakten beter uit dan verwacht (de linksgeoriënteerde presidentskandidaat Fernandez won, maar minder overtuigend dan eerder door de financiële markten werd gevreesd). De regering Fernandez-Kirchner zal moeten inbinden en een deel van de schuldenlast van het land moeten herstructureren op een manier die voor de obligatiehouders gunstig is.

Als de Fed de monetaire teugels strakker gaat aanhalen, valt er geen daling van de Amerikaanse dollar te verwachten (en ook geen aantrekkende valuta’s in de opkomende markten). Onze positie blijft daarom exclusief gericht op de harde valuta’s.

Matias Grinberg
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.