5 min

Update Obligaties: staatsobligaties in de lift

De hoog oplopende spanningen over invoertarieven tussen de VS en China speelden staatsobligaties tot nu toe in de kaart, omdat de risicomijdende belegger de relatieve veiligheid van dit papier opzocht. Deze week pakte een en ander anders uit: de escalatie was namelijk minder erg dan werd gevreesd.

De hoog oplopende spanningen over invoertarieven tussen de VS en China speelden staatsobligaties tot nu toe in de kaart, omdat de risicomijdende belegger de relatieve veiligheid van dit papier opzocht. Deze week pakte een en ander anders uit: de escalatie was namelijk minder erg dan werd gevreesd.

Zonder risicomijdend sentiment leidden de positieve groeiverwachtingen en voorzichtige signalen van loondruk tot hogere rentes. De rentecurve (yieldcurve) is steiler geworden en aan het lange einde wordt deze breder. Wij verwachten dat die rentecurve volgend jaar zeer vlak wordt of mogelijk zelfs omkeert. Een omgekeerde rentecurve betekent dat langerlopende obligaties een lagere rente hebben dan korterlopende obligaties. De reden: de Amerikaanse Fed zal volgens ons voor medio 2019 de rente niet verder verhogen dan naar 3%. De rente in Europa liftte de afgelopen week mee: de rente op Bunds bewoog zich richting 50 basispunten. Italië is de uitzondering: het renteverschil (‘de spread’) daalde hier na nieuws dat richting een begrotingstekort voor 2019 van rond de 2% wees. In die onzekerheid komt vooralsnog weinig verandering totdat de begroting op 27 september officieel bekend wordt gemaakt.

Onder de bedrijfsobligaties profiteerde vooral Amerikaans high yield van het ‘risk-on’ sentiment. High yield bereikte bijna het laagste renteverschil sinds 2013. Beleggers maken zich duidelijk nog niet op voor het einde van de Amerikaanse kredietcyclus. Het renteverschil op obligaties uit de opkomende markten daalde mee, maar ligt nog altijd circa 1 procentpunt boven het laagtepunt van februari. Twee ontwikkelingen drukken nog zwaar op de stemming in de opkomende markten: de verkiezingen in Brazilië en de handelsspanningen. Argentinië en Turkije zijn daarentegen begonnen met het aanpakken van de problemen.

In het nieuws worden beweeglijke valuta veelal gelijkgeschakeld met een crisis in de opkomende markten. Maar daarvoor zijn vaak nog twee andere kenmerken nodig die journalisten negeren: slecht macro-economisch beleid en slechte binnenlandse financiering. Er zijn zeker problemen in (sommige) opkomende markten, maar die twee ingrediënten zijn volgens ons niet aanwezig. In combinatie met de hogere rente kan dat juist leiden tot instromen richting deze beleggingscategorie. De sterke instromen in ETF’s (‘exchange-traded funds’) voor opkomende markten duiden er juist op dat, na maanden van uitstromen, meer beleggers de huidige niveaus beginnen te zien als interessant instapmoment op deze riskante markten.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.