2 min

Update Obligaties: soepelere Fed

Signalen dat de Amerikaanse Fed op het punt staat de beleidsrente te verlagen, heeft de Amerikaanse obligatiemarkten de afgelopen twee maanden flink de wind in de rug gegeven.
Update Obligaties: soepelere Fed
Update Obligaties: soepelere Fed

Inmiddels is al een aardig deel van de verwachte versoepeling ingeprijsd: de markten gaan uit van een renteverlaging van 25 basispunten later in de maand en van twee verdere verlagingen vóór de beleidsvergadering van maart 2020.

Jay Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Fed, heeft in zijn halfjaarlijkse verslag aan het Amerikaanse congres over het monetaire beleid duidelijkheid gegeven over zijn opstelling: hij staat open voor een renteverlaging. Gezien het feit dat de versoepeling door de Fed al tot op zekere hoogte is ingeprijsd en dat de Amerikaanse arbeidsmarkt zich redelijk staande houdt, is het de vraag of beleggers Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) moeten aanhouden of dat het in deze fase van de economische en beleidscyclus verstandiger is het risico in de portefeuille af te bouwen.

Op basis van het verleden is een en ander afhankelijk van de aanhoudtermijn: een obligatieportefeuille met een goede duratiestrategie (duratie: rentegevoeligheid) kan het op de korte termijn beter doen dan cash, zelfs als de economie een recessie weet te vermijden. Op de wat langere termijn presteren liquiditeiten beter als de economie weer aantrekt.

De vraag die beleggers zich in Europa stellen: moet je obligaties met een negatief rendement willen kopen? De afgelopen week was er zelfs bij non-investment-grade obligaties sprake van hoogrentend papier waarvan de rente (yield) in de min dreigde te zakken. Een negatieve obligatierente betekent meer risico voor beleggers: om toch rendement te behalen zien beleggers zich namelijk genoodzaakt hun heil te zoeken in obligaties waar de balans tussen risico en rendement zoek is.

Vooralsnog valt er vanwege het soepelere beleid van de meeste centrale banken geen oplossing voor deze dilemma’s te verwachten. Het komende halfjaar staan de markten in het teken van de verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed en een brede versoepeling van het monetaire beleid door de ECB. Daarnaast blijven de markten in de ban van de wereldwijde economische groei en politieke ontwikkelingen, zoals de Amerikaans-Chinese handelsspanningen en de Brexit. Naar het zich laat aanzien, blijven de onzekerheden over de handelsspanningen en zorgen over de kracht van de (wereld)economie hun stempel drukken op de groei en de groeivooruitzichten. Maar centrale banken hebben duidelijk gemaakt dat zij klaarstaan om in te grijpen.

Roel Barnhoorn
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.