Beleggen 1 februari 2019

Update Obligaties: Ruimte voor meevallers

De markt voor Amerikaans staatspapier (‘Treasuries’) heeft een verschuiving van de macht gesignaleerd in Washington. Dat gebeurde toen president Trump moest inbinden in het geschil met de voorzitter (Speaker) van het Huis van Afgevaardigden over de financiering van de muur aan de grens met Mexico.

Het gevolg van die verschuiving in machtsverhoudingen is dat het waarschijnlijk lastiger wordt om extra stimulerende begrotingsmaatregelen erdoor te krijgen als de economie vertraagt. Ook is de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, zich noodgedwongen soepeler moet opstellen. Uit de laatste persconferentie met de voorzitter van de Amerikaanse Fed, Jerome Powell, viel inderdaad een gematigder toon te horen over eventuele verdere renteverhogingen. Wil de rente op tienjaars Treasuries aanzienlijk boven het recente weerstandsniveau van 2,80% stijgen, dan zal de inflatie omhoog moeten. Dat is op dit moment nog niet het geval.

De gematigde toon die de Amerikaanse Fed nu aanslaat, is bevorderlijk voor de risicostemming op de obligatiemarkten. Dat geldt vooral de opkomende markten, waar het relatieve rendement nog altijd aantrekkelijk is. Ook de creditspread (in dit geval het verschil tussen de rente op credits en rente op Amerikaanse Treasuries) kan op de korte termijn meeliften op de huidige situatie. Wel is er wat tegenwind: de groeivertraging van de bedrijfswinsten, nog krappere financieringsvoorwaarden, de lagere groeiomgeving en de aanhoudende politieke risico’s.

In de eurozone waren beleggers bezorgd dat het einde van de obligatieaankopen door de ECB het lastiger zou maken om obligaties uit te geven. Deze zorgen bleken de afgelopen week ongegrond. Oostenrijk, België en Griekenland deden met een uitgifte van staatspapier een beroep op de kapitaalmarkt, voor een totaalbedrag van EUR 12,5 miljard. De obligatieorders beliepen daarentegen ruim EUR 65 miljard. In de 17 basispunten die op dit moment voor de tienjaarsrente op Duits overheidspapier wordt genoteerd, zitten waarschijnlijk te veel tegenvallers verrekend.

Ruimte dus voor meevallers. De handelsgesprekken tussen de VS en China zijn een beslissende fase ingegaan. Dat opwaartse potentieel geldt eveneens voor Amerikaanse Treasuries. Een definitief handelsakkoord eind tweede kwartaal behoort nog tot de mogelijkheden. Een belangrijke motivatie voor een deal van de kant van de Amerikanen: de presidentsverkiezingen van 2020.

Fidel Kasikci

Auteur

Investment Communications