2 min

Update obligaties: risico’s en kansen

Een blik in de achteruitkijkspiegel laat een redelijke puinhoop zien en voorspelt weinig goeds voor de wereldwijde economie. Maar omdat de harde cijfers achterlopen, blijft het voor de belegger lastig om in deze omstandigheden de juiste waarde te bepalen voor zowel risicobeleggingen als risicovrij papier.

Samengevat

  • Risicobeleggingen profiteren van het ‘langer lagere rente’-klimaat
  • Er vallen nog geen EMD-kansen te ontwaren in de obligatiewaarderingen
Update obligaties: risico’s en kansen
Update obligaties: risico’s en kansen

Veel inschattingen van de ernst van de crisis gaan bovendien uit van omstandigheden die zijn gebaseerd op het verleden, terwijl de huidige combinatie van gebeurtenissen niet eerder is voorgekomen. We moeten ook niet vergeten dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen over bijna zes maanden voor de deur staan. Gevoelsmatig wijst dat op een lagere rente (vooral op staatsobligaties in de kernlanden, zoals Duitsland), iets dat de centrale banken wereldwijd met hun acties blijven ondersteunen.

Risicobeleggingen profiteren in het algemeen van het ‘langer lagere rente’-klimaat en zorgen voor interessante kansen in diverse subcategorieën van beleggingen. Een aantal risicobeleggingen kan zelfs een rendement realiseren dat dat op aandelen benadert. Naast de uitbreiding van het activa-aankoopprogramma van de centrale banken wereldwijd blijft ook de overheidssteun sterk om depressie-achtige omstandigheden in de economie te vermijden. Om die reden handhaven we onze overwogen positie in zowel bedrijfsobligaties als schuld uit de opkomende landen (EMD).

Verder kunnen bedrijfsobligaties profiteren van de meest recente aankondiging van de Europese Commissie dat er maatregelen komen om de risicopremies op obligaties van banken te ondervangen. Niet omdat de financiële sector in ernstige problemen verkeert (zoals tijdens de grote financiële crisis rond 2008) maar om een gedeeltelijke oplossing te bieden voor de huidige situatie. Dit zou eventuele verdere tegenwind voor de kredietgroei wegnemen.

Er vallen nog geen EMD-kansen te ontwaren in de obligatiewaarderingen, maar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft er recent op gewezen dat de opkomende landen het naar verwachting veel beter kunnen doen dan de ontwikkelde economieën. En niet alleen in 2020, ook daarna, gezien de voorbijgaande aard van het coronavirus. Als de coronapaniek eenmaal weg is, kan een diepe recessie in de VS de weg effenen voor een lagere Amerikaanse dollar. En dat is weer gunstig voor de opkomende markten.

Italiaanse staatsobligaties ontsnappen mogelijk aan een neerwaartse bijstelling van de ‘BBB’-rating door S&P. Fitch verraste marktpartijen echter door de Italiaanse kredietwaardigheid wel een tandje neerwaarts bij te stellen, op BBB-. De opleving van het begin van de week was daarmee snel verdwenen. De risicopremie op Italiaans papier blijft verhoogd, hoewel de kans klein is dat Moody’s op 8 mei ook met een neerwaartse bijstelling komt. Vooralsnog houdt Moody’s de kredietwaardigheid van Italië één tandje boven een high yield-waardering.

Op dit moment lijkt het onwaarschijnlijk dat de Italiaanse risicopremies op de korte termijn fors gaan inlopen tot circa 170 basispunten (het voortschrijdend gemiddelde in 200 dagen). Het risico van een neerwaartse bijstelling is namelijk niet verdwenen, maar slechts uitgesteld naar de tweede helft van het jaar. De politieke risico’s in Italië groeien (evenals in Spanje) en leiden tot zorgen over nieuwe verkiezingen, zeker gezien de wankele situatie van beide regeringen. We blijven daarom waakzaam ten aanzien van risicopremies in deze landen.

Fidel Kasikci
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.