Beleggen 25 januari 2019

Update Obligaties: Risico-aversie voorbij piek?

De financiële markten en de internationale politiek zijn nog in de ban van onzekerheid. Wel lijkt de risico-aversie vooralsnog het hoogste punt voorbij. De vraag is of er sprake is van een kentering of alleen maar van een adempauze.

Met de feestdagen achter de rug en het nieuwe jaar alweer een paar weken oud is het nu makkelijker om duidelijke signalen te onderscheiden van achtergrondruis. Na een wat hobbelig begin van het jaar staan de obligatiemarkten niet meer in het teken van de angst voor een recessie en de neerwaartse spiraal die daardoor ontstaat (zoals eind 2018 het geval was). De rente op Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) loopt op en de inversie in het korte segment van de rentecurve trekt weg. (Zo’n inversie – waarbij de rente op kortlopende leningen hoger wordt dan die op langlopende leningen – kan erop wijzen dat er een recessie aan zit te komen.) De Amerikaanse Federal Reserve heeft min of meer beloofd om een adempauze in te lassen voor wat betreft renteverhogingen. Tegenover de hoop op een renteverlaging aan het einde van het jaar staat nog altijd het risico dat de Fed nog niet helemaal klaar is met de huidige serie renteverhogingen. Ook de rente op Duitse Bunds is weer terug op het niveau van medio december.

Op de meer risicovolle obligatiemarkten was het herstel uitgesprokener. De risico-opslag (de ‘spread’) op bedrijfsobligaties is terug op het niveau van begin december voor investment-grade obligaties en op het niveau van november voor high yield. In de opkomende markten zijn de spreads de afgelopen maanden relatief veerkrachtig; deze liggen nu rond het niveau van afgelopen zomer. Al met al zijn zowel high yield als obligaties uit opkomende markten dit jaar alweer 2% à 3% gestegen. De verliezen van vorig jaar zijn daarmee deels gecompenseerd.

Voor de minder risicovolle obligatiemarkten, waaronder die voor Italiaanse overheidsobligaties, is het nog een hele opgave om dit jaar tot dusver een positief resultaat te laten zien. Het herstel is hier kwetsbaar en zal met cijfers moeten worden ondersteund. Vooralsnog ontbreekt die steun. China meldt lagere (handels)cijfers. In Europa blijft de Brexit een punt van zorg, terwijl de inkoopmanagerindices en andere voorlopende indicatoren blijven tegenvallen. De zorg over een oplopend handelsconflict is ondanks wat hoopvolle signalen nog altijd aanwezig. En in Amerika is sprake van een shutdown van recordlengte.

Nu zoveel analisten pessimistisch zijn, kunnen de kansen op meevallers in alle regio’s snel toenemen. Beleidsmakers zullen op zeer uiteenlopende punten besluitvaardig moeten optreden. Pas dan zullen beleggers erop durven vertrouwen dat een verbetering van de cijfers meer dan iets tijdelijks is. Tot die tijd is voorzichtigheid geboden.

Chris Huys

Auteur

Investment Communications