5 min

Update Obligaties: Rentecurve wordt vlakker

Amerikaans staatsobligaties (Treasuries) bleven de afgelopen week binnen de bandbreedte die al sinds februari wordt genoteerd. Er zijn geen aanwijzingen dat de rente (yield) op 10-jaars Treasuries door een niveau van 3,0% gaat breken.
Update Obligaties: Rentecurve wordt vlakker
Update Obligaties: Rentecurve wordt vlakker

Amerikaans staatsobligaties (Treasuries) bleven de afgelopen week binnen de bandbreedte die al sinds februari wordt genoteerd. Er zijn geen aanwijzingen dat de rente (yield) op 10-jaars Treasuries door een niveau van 3,0% gaat breken.

Ook in Europa blijven staatsobligaties uit kernlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland in een bandbreedte hangen. Een outperformance werd daarentegen genoteerd voor staatsobligaties uit de Europese periferie: Italië, Spanje en Portugal.

De meest opvallende ontwikkeling van de afgelopen week was de verdere vervlakking van de rentecurve voor Amerikaanse staatsobligaties. De rentecurve, ook wel ‘yield-curve’ genoemd, is een grafiek waarin de rente op een serie obligaties met verschillende looptijden wordt weergegeven. Een vlakke yieldcurve is een curve waarin weinig verschil zit tussen de korte en lange rente op een serie obligaties, in dit geval de Amerikaanse staatsobligatie. De Amerikaanse financiële markt is een toonaangevende markt en geeft in die hoedanigheid ook een signaal af aan andere markten. Beleggers willen daarom graag begrijpen wat er aan de overzijde van de Atlantische Oceaan gebeurt.

De belangrijkste focus ligt normaliter op het verschil tussen 10-jaars en 2-jaars obligaties. Dat verschil bedraagt op dit moment 46 basispunten. Een vervlakking van de yieldcurve is over het algemeen een indicatie van de toekomstige economische bedrijvigheid. Wordt de yieldcurve invers (dat wil zeggen dat de korte rente hoger is en de lange rente lager) dan kan dit wijzen op een lage toekomstige productiegroei.

De aandacht ging de afgelopen week uit naar het verschil tussen 30-jaars en 5-jaars Treasuries. Tussen die twee segmenten lijkt een verkrapping plaats te vinden, tot misschien wel 30 basispunten. In de periode 2005-2009, die voorafging aan de wereldwijde financieel-economische crisis, beliep dit verschil bijna 5 basispunten. Ook tussen 10-jaars en 2-jaars obligaties werd toen een verschil van 5 basispunten genoteerd.

Sommige beleidsmakers bij de Amerikaanse Federal Reserve vinden dat de leden van het beleidsbepalende comité zich niet al te voortvarend moeten uitspreken over verwachte renteverhogingen. De inflatie mag volgens hen dan laag zijn en de groei redelijk, maar de omstandigheden zijn nog niet sterk genoeg om dat uit te testen. Zelf kunnen we ons nog altijd vinden in onze huidige positionering: onze econoom voor de VS houdt het op een gematigd traject van renteverhogingen en stabiele vooruitzichten voor de inflatie-indicatoren. Heel wel mogelijk dat ook de markten die richting inslaan.

OP DIT ARTIKEL IS DEZE DISCLAIMER VAN TOEPASSING.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.