Beleggen 15 maart 2019

Update Obligaties: rente VS omlaag

Naar het zich laat aanzien, houdt de onzekerheid rond de Brexit vooralsnog aan. Het Britse parlement heeft ingestemd met uitstel van artikel 50 na zich eerder in de week te hebben uitgesproken tegen de door premier Theresa May uitonderhandelde deal en tegen een vertrek zonder deal.

De rente op tienjaars Amerikaans overheidspapier (Treasuries) test het volgende, lagere weerstandsniveau van 2,62%. Zakt de obligatierente tot onder dat niveau, dan komt er een nieuwe (lagere) bandbreedte in zicht. In de optiek van de obligatiebelegger waren de laatste geluiden van de Amerikaanse en Europese monetaire autoriteiten extreem gematigd (accommoderend; gericht op het ondersteunen van de economie). Het signaal was dat de inflatie ver onder het streefniveau van 2% zou kunnen blijven. Wil men de inflatie op dat streefdoel of daarboven krijgen, dan zal er op monetair gebied waarschijnlijk meer in stelling moeten worden gebracht. Naar onze inschatting zijn de centrale banken daar op dit moment niet toe bereid. De huidige lage rente op staatsobligaties is extreem, vooral ook omdat economen (waaronder die van ABN AMRO) een verbetering van de Amerikaanse en Europese economie voorzien. De situatie in Europa lijkt daarbij lastiger. Op dit moment gaan de beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank (ECB) er – net als wij – nog vanuit dat de groei de tweede helft van 2019 zal aantrekken. Met die voorziene opleving zou de ECB op koers blijven om eind 2020 voor het eerst de rente weer te verhogen. Van de Amerikaanse Fed verwachten we voorlopig geen renteverhogingen.

Hoewel de nominale rente op obligaties uit de opkomende landen het afgelopen kwartaal aanzienlijk is gedaald, is het verschil in obligatierentes tussen de opkomende en ontwikkelde markten aanzienlijk hoger geworden dan het laagtepunt dat voorjaar 2018 werd opgetekend. Ook het verschil tussen de korte reële rente in de opkomende markten en de VS is nog altijd iets hoger dan op het laagste punt van het voorjaar 2018. Het macro-economische beeld in de opkomende markten lijkt daarnaast subtiel te verschuiven. De risicopremie kan in deze markten daardoor stabiel tot positief blijven. Het is mogelijk dat de wereldwijde economische groei aan het uitbodemen is. De olieprijs heeft een deel van het ingrijpende terreinverlies teruggewonnen. Ook kan een belangrijk deel van de verschuiving door de centrale banken richting een meer accommoderend beleid inmiddels al achter ons liggen. Dat zou betekenen dat de inflatie stabiliseert; wij verwachten niet dat dit cijfer nog veel lager zal worden.

Auteur

Investment Communications