5 min

Update Obligaties: rente stijgt door

Staatsobligaties hadden deze week te lijden van het positieve risicoklimaat door de betere stemming op de aandelenmarkten. De trend van stijgende obligatierentes zette door.
Update Obligaties: rente stijgt door
Update Obligaties: rente stijgt door

Staatsobligaties hadden deze week te lijden van het positieve risicoklimaat door de betere stemming op de aandelenmarkten. De trend van stijgende obligatierentes zette door.

De uitkomst van de Amerikaanse midterm verkiezingen kon de hogere rente op staatsobligaties niet tegenhouden (de obligatierente beweegt in tegengestelde richting van de koers). Zelfs niet met een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, die verdere begrotingsplannen van de president om zeep kan helpen.

Een gematigde verdere stijging van de obligatierente op de korte termijn kan niet worden uitgesloten. De reden hiervoor: de Amerikaanse economie staat er nog altijd goed voor en de Fed ligt op koers voor de volgende renteverhoging in december. In onze optiek bevindt de obligatierente zich nu rond het piekniveau en kan de daling in 2019 inzetten. We voorzien namelijk een vertraging van de groei. Onze verwachting is dat de Fed in de communicatie zal laten doorschemeren dat de centrale bank na nog twee renteverhogingen volgend jaar pas op de plaats maakt.

In Europa waren deze week alle ogen gericht op de marktbeweeglijkheid in verband met de risico’s rond het financiële beleid van Italië. De voor Italiaanse banken beter dan verwachte uitkomst van de EBA-stresstest (EBA: European Banking Authority) zorgde voor enige opluchting. Het grote probleem blijft het geschil met de EU over de begrotingsregels. Vooralsnog is de risicopremie op 10-jaars Italiaans staatspapier de drempel van 300 basispunten niet weer voorbijgegaan. Er is ruimte voor een lagere obligatierente als het conflict kan worden opgelost. Het risico dat kredietbeoordelaars hun ratings voor Italië verlagen lijkt voor de rest van het jaar in ieder geval van tafel.

De risico-opslag op Europese bedrijfsobligaties ligt nog altijd dicht bij het hoogste niveau van 2018. Wel is er sprake van een lichte verbetering. De afbouw van het steunaankoopprogramma van de ECB is echter aanleiding voor voorzichtigheid in dit segment.

In de opkomende landen was het beeld deze week gemengd. In Mexico stemde het volk voor het schrappen van een nieuw vliegveld dat al in aanbouw is (projectwaarde: USD 13 miljard). Het zou een kostbare zaak worden voor de Mexicaanse overheid om de uitslag van dit niet-bindende referendum uit te voeren.

In Brazilië onder aankomend president Jair Bolsonaro verlegt de aandacht zich nu naar de samenstelling van zijn regering, zijn beleidsvoorkeuren en de vooruitzichten voor de vorming van een werkbare coalitie in het parlement. In de markt wordt ervan uitgegaan dat de pensioenhervormingen al vroeg in de presidentstermijn van Bolsonaro worden doorgevoerd. Dat zou de weg effenen voor een aanhoudende economische opleving in Brazilië. Per saldo blijven we positief over de schulden van opkomende markten (emerging market debt; EMD). We zien hier een interessante instapkans.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.