2 min

Update Obligaties: rente stabieler

Na weken te zijn gedaald, lijkt de obligatierente nu te stabiliseren. Ondanks sterkere economische indicatoren is de rente op staatsobligaties het tweede kwartaal van 2021 afgenomen. Dit was met name het geval in de VS.

Samengevat

  • De gedachte leeft dat de inflatie van voorbijgaande aard is.
  • Bedrijfswinsten blijven groeien dankzij sterk economisch herstel.
Update Obligaties: rente stabieler
Update Obligaties: rente stabieler

De risicopremie (spread) tussen de rente op Amerikaanse en Franse staatsobligaties is daarmee in het lange segment van de rentecurve (30 jaar) tot het niveau van voor de Amerikaanse verkiezingen gedaald. Een beetje vreemd was die neerwaartse beweging wel, zeker omdat de macro-economische cijfers sterk waren, in het bijzonder het Amerikaanse inflatierapport van mei (5% op jaarbasis). De obligatiemarkten lijken zich aan te sluiten bij de visie van de Fed dat de stijgende inflatie van voorbijgaande aard is en te maken heeft met de heropening van de economie na de coronapandemie.

De gedachte dat de inflatie van voorbijgaande aard is, geeft de markten wat soelaas. Hiermee neemt de inflatierisicopremie wat af, zodat de obligatierente daalt. Bij de juni-vergadering van de ECB (vorige week) sloot ECB-president Christine Lagarde zich aan bij de visie van de Fed dat de hogere inflatiecijfers van tijdelijke aard zijn. Zij voorzag een aanhoudend matige onderliggende prijsdruk in de eurozone, mede door een combinatie van onbenutte capaciteit in de economie, lage loongroei en de sterke euro. De financiële markten namen deze visie over en zorgden voor een lager ‘break-even’ inflatieniveau aan weerszijden van de Atlantische oceaan. De daling van de rente op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) lijkt echter in strijd met de fundamentele toestand van de Amerikaanse economie. We betwijfelen dan ook of dit doorzet. Die twijfel werd verder gevoed door de scherpere toon die de Fed na de beleidsbijeenkomst van deze week aansloeg. In de visie van de Amerikaanse centrale bank dat de inflatie vooral door tijdelijke factoren wordt veroorzaakt kwam geen verandering. Maar de Fed kwam wel met een forse herziening van de inflatieprognoses voor 2021.

ECB-president Lagarde doet ondertussen stevigere uitspraken over de agenda voor monetaire stimuleringsmaatregelen. Het is volgens haar “veel te vroeg” en “onnodig” om nu al over de afbouw van de steunaankopen te spreken. Dat kan ruimte scheppen voor lagere Europese obligatierentes als de inflatieverwachtingen in Europa inderdaad weer omlaag gaan.

We hanteren vooralsnog een strategische onderweging van staatsobligaties. Van de bufferfunctie van dit obligatiesegment is niet veel meer over doordat de rente sterk negatief is. Onze voorkeur gaat uit naar Spaanse en vooral ook Italiaanse obligaties. We gaan onze resterende positie in Treasuries (afgedekt voor dollarrisico) opnieuw onder de loep nemen. Het rendementsvoordeel daarvan is minder aantrekkelijk geworden.

De bedrijfswinsten blijven groeien dankzij het sterke economische herstel (een herstel dat sterk leunt op succesvolle vaccinatieprogramma’s en op de monetaire en begrotingssteun). High-yield bedrijfsobligaties en schulden uit de opkomende markten (EMD) hebben goede resultaten laten zien: de risicopremies op deze obligaties daalden (waarmee de koersen stegen). Er werd daarmee een outperformance ten opzichte van staatsobligaties genoteerd. We blijven overwogen in het ‘high-return’ deel van de obligatieportefeuille.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.