3 min

Update Obligaties: rente nog lager?

De toenemende handelsspanningen tussen de VS en China zorgen deze week voor het nodige vuurwerk. Het idee in de financiële markten was dat er tot de volgende handelsbijeenkomst in september een wapenstilstand tussen China en de VS gold. De situatie liep echter al snel uit de hand.
Update Obligaties: rente nog lager?
Update Obligaties: rente nog lager?

Gevreesd wordt voor een valutaoorlog en zwakkere wereldwijde groei. Het risico van een recessie in de VS neemt daardoor eveneens toe. Een en ander had tot gevolg dat de risicopremies op obligaties (spreads) opliepen. Sommige partijen in de markt vonden dat de Fed zich vorige week minder ‘accommoderend’ (gericht op het ondersteunen van de economie) opstelde dan voorzien. De reden: de Amerikaanse centrale bank liet zich niet op meer dan één renteverlaging van 25 basispunten vastpinnen. Dat de handelsoorlog verder escaleert, betekent dat de Fed de rente waarschijnlijk verder moet verlagen. Die ruimte is er omdat de inflatieontwikkeling geen punt van zorg is. De rente op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) ging dan ook flink omlaag.

In Europa was de rente al tot een historisch laag peil gedaald. Van de ECB wordt namelijk een renteverlaging verwacht, mogelijk in combinatie met een nieuw steunaankopenprogramma (kwantitatieve verruiming). Maar dat betekent niet dat de rente niet nog verder kan dalen. Dat zagen we deze week al, toen de rente nog verder de min in zakte. Hoeveel lager het nog zal gaan, weet niemand. Maar met het oog op het soepele monetaire beleid van de ECB handhaven wij onze positieve opstelling ten aanzien van de duratie, zelfs op de huidige niveaus.

Voor Europa kon de oplopende handelsspanning niet op een slechter moment komen. De economische groei in Europa is al zeer zwak. Vooral de Duitse maakindustrie blijft kwetsbaar, terwijl de risico’s voor de hele regio voortduren. De kans op een Brexit zonder deal is aanzienlijk toegenomen: de nieuwe Britse premier Boris Johnson is met een kabinet hardliners vol in de voorbereidingen voor een no-deal-scenario gegaan. In Italië haalde Matteo Salvini, minister van Binnenlandse Zaken, de kranten weer met zijn expliciete uitspraak dat het begrotingstekort van Italië in 2020 niet lager kan zijn dan 2%. Hij stevent hiermee rechtstreeks af op een nieuwe aanvaring met de Europese Commissie. Daarnaast dreigt hij premier Giuseppe Conte met een regeringscrisis als bepaalde ministers vóór maandag niet zijn vervangen.

Van Europese bedrijfsobligaties met investment-grade status liep de risicopremie op. Dit ondanks het feit dat deze beleggingscategorie sterk profiteert van het verwachte nieuwe ECB-programma voor kwantitatieve verruiming, alsook van de zoektocht naar rendement door beleggers. De stijging van de risico-opslag was echter minder sterk dan bij Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties en bij het risicovollere high-yield-papier. Dat klopt met ons uitgangspunt dat een eventuele oplopende risicopremie dankzij de positieve technische omstandigheden voor de Europese markt voor investment-grade bedrijfsobligatie ook op stressvolle momenten beperkt blijft. Wij handhaven daarom onze overwogen positie in Europese bedrijfsobligaties.

High-yield bedrijfsobligaties zijn daarentegen een riskantere belegging. Deze categorie heeft het sterkst te lijden van de angst voor een zwakkere mondiale groei. En terecht, want het aantal faillissementen kan gaan stijgen. Met dat in het achterhoofd gaat onze voorkeur nog steeds uit naar schulden uit opkomende markten (emerging market debt; EMD). En dan met name staatsobligaties die in harde valuta’s luiden, zoals Amerikaanse dollars of euro’s (liever dan bedrijfsobligaties). Niet dat wij verwachten dat de EMD-spreads zich aan de wereldwijde handelsspanningen kunnen onttrekken. Maar het risico dat overheden van opkomende landen in betalingsproblemen komen is aanzienlijk beperkt door de steunmaatregelen van het IMF en het feit dat de opkomende economieën zichzelf tegenwoordig steeds meer in de eigen munt kunnen financieren. Bovendien verwachten wij dat de centrale banken in de opkomende economieën, in navolging van de Fed, de rente zullen verlagen. En dat komt de obligaties van die landen ten goede (obligatiekoersen stijgen als de obligatierente daalt). Deze week hebben centrale banken in India, de Filippijnen en Thailand hun rentetarieven al verlaagd.

Na al het vuurwerk van de afgelopen week verwachten we dat de markten de komende week weer wat tot bedaren komen. Dat China heeft aangegeven de yuan te willen stabiliseren, moet daarbij helpen. Dat gezegd hebbende: voor hernieuwde paniek is maar één verrassende tweet nodig.

Thomas Smid
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.