2 min

Update Obligaties: rente kan omhoog

Veel markstrategen verwachten economisch herstel in 2020. Het risico op een recessie lijkt op de korte termijn inmiddels verdwenen. De meeste recente economische data wijzen ook in deze richting. Het is bovendien goed voor het marktsentiment dat geopolitieke risico’s zijn afgenomen.

Samengevat

  • De spanningen tussen de VS en Iran
  • Geopolitieke risico's
Update Obligaties: rente kan omhoog
Update Obligaties: rente kan omhoog

De obligatiemarkten lijken uit te gaan van een dergelijk scenario. De rentes gingen begin dit jaar omlaag, maar stegen direct weer scherp nadat de spanningen tussen de VS en Iran waren geluwd. We zien dit als een bevestiging van de opwaartse trend van de rente. Daarom hebben we de duratie (de gevoeligheid voor een verandering van de rente) van onze portefeuille teruggebracht van overwogen naar neutraal. Wel tekenen we daarbij aan dat sommige data, met name die op het gebied van de Europese maakindustrie, lijken te suggereren dat de economische groei juist niet aantrekt. Dit zou extra actie van de ECB kunnen uitlokken, met een daling van de rente tot gevolg. Maar we achten dit scenario niet waarschijnlijk genoeg om de duratie overwegen te houden.

Risico loont

Risicovolle beleggingen doen het al een hele tijd uitstekend. De risicopremie op high yield-obligaties is bijna nooit zo laag geweest, maar alleen we obligaties van de allerlaagste kwaliteit buiten beschouwing laten. De waarderingen zijn nu dermate hoog, dat een aantrekkende economische groei dit jaar bijna volledig wordt ingeprijsd. Dat laat weinig ruimte voor eventuele teleurstellingen.

De performance van investment-grade bedrijfsobligaties is iets minder spectaculair geweest: de risicopremies liggen nog op hetzelfde niveau als aan het begin van het jaar.

De spanningen tussen de VS en Iran hebben nauwelijks impact gehad, en de uitgifte van nieuwe obligaties is dit jaar direct goed op gang gekomen. Hieruit leiden we af dat de markt er goed voor staat. Het zou ons niet verbazen als de risicopremies nog iets verder dalen. Toegegeven, ook investment-grade bedrijfsobligaties zijn duur, maar het opnieuw opgestarte opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank zou een bodem in de markt moeten leggen mochten kwartaalcijfers of de economische groei tegenvallen.

Geopolitieke risico’s zijn voorlopig naar de achtergrond gedrukt, maar het zou ons niet verbazen wanneer dat in de loop van het jaar weer verandert en de onrust op de markten weer toeneemt. Dit zou de rente weer drukken, en hun hoge waarderingen maken beleggingen met een hoog risico kwetsbaar voor een dergelijk scenario. Nu de VS en China een wapenstilstand in de handelsoorlog zijn overeengekomen, kunnen beleggers zich richten op de volgende fase van de onderhandelingen. Wat betreft Brexit is het positief dat het VK nu een regering met een solide meerderheid heeft, maar het sluiten van compromissen in de onderhandelingen voor een nieuwe handelsakkoord met de EU kan nog een hele kluif worden. Ten slotte kunnen de presidentsverkiezingen in de VS in de loop van het jaar de markten ook meer gaan beïnvloeden.

Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.