1 min

Update obligaties: rendement zoeken

Economische cijfers en bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal waren de afgelopen weken veelal positief en vaak beter dan verwacht. Dit leidde tot een daling van de beweeglijkheid van de financiële markten. Maar veel marktanalisten manen nog altijd tot voorzichtigheid als het gaat om beleggen.

Samengevat

  • De economische cijfers en bedrijfsresultaten van het tweede kwartaal zijn vaak beter dan verwacht
  • Financieel analisten blijven voorzichtig
Update obligaties: rendement zoeken
Update obligaties: rendement zoeken

Dat we in onzekere tijden leven werd deze week bevestigd door Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij waarschuwde nog eens dat we “de zwaarste economische crisis van ons leven” meemaken. Om het herstel van de economie te steunen heeft de Fed de rentetarieven op bijna nul gehouden. Verder beloofde Powell plechtig dat de Fed zo lang als nodig alle middelen zal inzetten om de gevolgen van de coronacrisis te bezweren. Daarnaast zei hij blij te zijn met onderhandelingen in het Amerikaanse Congres over een nieuw steunpakket: “Begrotingsbeleid is nu van essentieel belang”, aldus Powell.

Meevallende economische cijfers, voortgaande monetaire steun (lage rentetarieven, steunaankopen) en begrotingsstimuleringsmaatregelen (reddings- en steunpakketten) hebben recent meer gewicht in de schaal gelegd dan de vrees voor mogelijke economische uitdagingen op de middellange termijn. We zien dan ook dat de risicobereidheid onder beleggers is toegenomen. Tot dusver hebben alle obligatiesegmenten dit jaar – met uitzondering van Europees high yield (-3,3% tot nu toe dit jaar) – eerdere verliezen goedgemaakt of zelfs een heel behoorlijk positief rendement genoteerd. Amerikaanse investment-grade bedrijfsobligaties (8,2%) en Amerikaanse staatsobligaties (9,7%) behoren dit jaar tot dusver tot de best presterende obligatiesegmenten.

Onze overwogen positie in bedrijfsobligaties hebben we onlangs versterkt ten koste van staatsobligaties uit de periferie van de eurozone. De reden hiervoor is dat bedrijfsobligaties flink worden ondersteund door begrotingsmaatregelen en monetaire stimuleringsprogramma’s. We hebben onze positie in staatspapier uit de Europese periferie na de recente rally verlaagd en handhaven daar een (nu wat geringere) overweging. In het zogenoemde high-return segment van de obligatiemarkt blijven we de voorkeur geven aan schulden uit opkomende markten (emerging market debt; EMD) ten opzichte van high yield. Wat ons betreft is EMD kansrijker, terwijl high-yield obligaties in onze optiek duur en beweeglijk zijn. High yield zou bij een mogelijke tweede economische neergang (‘dubbele dip’) klappen kunnen krijgen. Eventuele bedrijfsfaillissementen zouden ook nadelig kunnen uitpakken voor high-yield obligaties.

Florian Bardy
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.