5 min

Update Obligaties: Politiek voert de boventoon

Fundamentele factoren hebben de afgelopen weken in de markten minder gewicht in de schaal gelegd dan de politiek, de dreigende handelsoorlog, zorgen van politieke aard en de EU-top.
Update Obligaties: Politiek voert de boventoon
Update Obligaties: Politiek voert de boventoon

Fundamentele factoren hebben de afgelopen weken in de markten minder gewicht in de schaal gelegd dan de politiek, de dreigende handelsoorlog, zorgen van politieke aard en de EU-top.

Onder invloed van enige bezorgdheid bij centrale bankiers over de groeivooruitzichten, de impact van het groeiende protectionisme en (de mogelijkheid van) een handelsoorlog ging de rente op zowel Amerikaanse Treasuries als Duitse Bunds omlaag. Dat gebeurde zelfs in zodanige mate dat bij eventuele verdere tegenwind een daling naar nog lager niveaus (respectievelijk 2,75% en 0,25%) tot de mogelijkheden behoort. Het vandaag (vrijdag 6 juli) verschijnende Amerikaanse banenrapport zou daarvoor een impuls kunnen zijn. Zelfs als de loongroei meevalt, valt geen versnelling van de renteverhogingen door de Amerikaanse Fed te voorzien; die heeft al aangegeven tijdelijk met een inflatie boven het streefdoel van 2% te kunnen leven. Vandaag wordt overigens niet alleen het Amerikaanse banenrapport gepubliceerd; eveneens relevant is het feit dat de VS vandaag begint met het daadwerkelijk heffen van eerste importtarieven op Chinese producten (omvang: USD 34 miljard).

In de eurozone was de aandacht meer op de politiek gericht dan op economische cijfers. De situatie in Italië blijft precair, met het risico dat nieuwe verkiezingen uitmonden in een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Uit recente opiniepeilingen blijkt dat de twee eurosceptische partijen( de Vijfsterrenbeweging en de Lega), als zij weer als coalitie de verkiezingscampagne zouden ingaan, 50% à 60% van de stemmen zouden winnen. We verwachten dan ook dat de spread (de risicopremie) op Italiaans staatspapier op een verhoogd niveau blijft.

In de opkomende markten is weer sprake van verhoogde onzekerheid. Hoe het protectionisme er in z’n totaliteit uit gaat zien, valt lastig te kwantificeren. Beleggers reageren in dit soort omstandigheden precies zoals je zou verwachten en vaak zonder onderscheid te maken. We sluiten niet uit dat, nadat de eerste importheffingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd, de handelsspanningen tussen de VS en China nog verder oplopen.

Op dit artikel is deze disclaimer van toepassing.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.