2 min

Update obligaties: Op en neer

Na een rustig begin van de week door Labor Day – een dag waarop de Amerikaanse beurzen zijn gesloten - werden de obligatierentes in de loop van de week wisselvalliger.

Samengevat

  • Obligatierentes wisselvallig na Labor Day
  • Goede vooruitzichten voor werkgelegenheidsgroei
  • Volgende week uitkijken naar inflatiecijfers VS, VK en Frankrijk
Update obligaties: Op en neer
Update obligaties: Op en neer

De wisselvalligheid had, behalve met de voortgaande onzekerheid over de inflatie, ook te maken met de uitgifte van nieuwe obligaties in de primaire markten van de VS en Europa. De obligatierente schoot daardoor omhoog. Die stijging werd verder gevoed door de komende bijeenkomsten van de centrale banken en de daarmee samenhangende onzekerheid over het moment waarop de centrale banken beginnen met het verminderen van de activa-aankopen (‘tapering’).

De verwachting is dat het aflopen van steun in het kader van de coronapandemie een positieve impuls vormt voor de recente zwakke Amerikaanse werkgelegenheidsgroei – voor beleggers reden een beperkender monetair beleid in de koers door te rekenen. De rente op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) steeg door het gemiddelde voor de afgelopen 200 dagen heen en zat tijdelijk op het hoogste niveau sinds medio juli. De obligatierentes herstelden nadat de Fed cijfers publiceerde waaruit bleek dat de Amerikaanse economische groei begin juli tot en met augustus licht daalde naar een gematigder tempo. Het was eveneens een wisselvallige week voor de rente op Duitse staatsobligaties en staatsobligaties uit de periferie van de eurozone, zoals Italië. Ondanks de recente volatiliteit blijven we ons senang voelen bij onze obligatiepositie in de periferie van de eurozone. Die landen liften nog altijd mee op de voortgaande zoektocht naar rendement en de aankoopprogramma’s van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast kunnen ze flink profiteren van het Europese herstelfonds.

De risicopremies op bedrijfsobligaties in de investment-grade en high-yield sector zijn nog altijd erg krap en blijven gevoelig voor nieuws dat de deltavariant ondanks het hoge vaccinatieniveau snel om zich heen grijpt. Andere punten van zorg zijn China, de internationale economische ontwikkeling en de naderende afbouw van de aankopen van de centrale banken. Onze voorkeur gaat nog altijd uit naar investment-grade bedrijfsobligaties en de riskantere obligatiesectoren, vanwege sterke fundamenten in het bedrijfsleven, een positieve trend in opwaartse bijstellingen (in plaats van neerwaartse) in de creditratings en de aanzienlijke liquiditeit in de markten. Sterker nog, de liquiditeit is sinds het begin van de pandemie meer dan verdubbeld. Dat voorkomt waarschijnlijk een aanzienlijke toename van de risicopremies.

In de komende week zijn de inflatiecijfers voor de VS, het VK en Frankrijk interessant, vooral in combinatie met de cijfers voor de industriële productie in de eurozone en de eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS (publicatie is op 16 september). Die cijfers zullen een indicatie geven van het mogelijke tijdspad voor het tapering-proces van de Fed.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.