1 min

Update obligaties: onzekere gevolgen

Het aantal coronapatiënten in de hardst getroffen landen (Spanje, Italië) stabiliseert, maar nieuws over de economische bedrijvigheid komt echter pas komende maand (met de laatste cijfers voor april). Het lagere aantal besmettingen was vorige week een positieve impuls voor het risicosentiment.

Samengevat

  • Bij de huidige mate van onzekerheid brengen we liever geen wijzigingen in de allocatie aan
  • We handhaven onze bestaande overweging van EMD
Update obligaties: onzekere gevolgen
Update obligaties: onzekere gevolgen

Bij de grote financiële crisis rond 2008 was er sprake van een enorme daling van de aandelenkoersen. Alle risicobeleggingen, inclusief bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, stabiliseerden vervolgens, om daarna verder te dalen. Bij de huidige mate van onzekerheid brengen we liever geen wijzigingen in de allocatie aan. Onzeker is namelijk of de bodem van de verkoopgolf al is bereikt.

Bij obligaties in de periferie van de eurozone, zoals Italië en Spanje, blijven de risicopremies (spreads) relatief stabiel. Voor onze positie in Spaanse obligaties bleek dat gunstig. De situatie was nog gunstiger in de opkomende markten en voor high-yield bedrijfsleningen, mede dankzij de gematigd positieve risicostemming door beleggers op zoek naar koopjes. De verliezen op deze beleggingen daalden van 15% tot nu toe dit jaar, naar ongeveer de helft.

We handhaven onze bestaande overweging van EMD, mede vanwege de kasreserves waarover deze landen beschikken, de bereidheid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om in te springen als geldschieter waar men op terug kan vallen (‘lender of last resort’), alsook met het oog op de onrustige olieprijs.

Olie is vanwege zijn omvangrijke omvang in de energiesector een belangrijke bepalende factor bij high-yield bedrijfsobligaties. Het percentage wanbetalers wordt naar verwachting hoog. In Amerika is high-yield meer dan in Europa blootgesteld aan de energiesector, wat onze voorkeur voor deze laatste regio staaft.

Landen uit de opkomende markten die al vóór de wereldwijde recessie aanhingen tegen in-gebreke-blijven (Argentinië, Ecuador en Libanon), hebben al aangegeven dat zij het beperken van de pandemie belangrijker vinden dan schuldeisers betalen. Als de onderhandelingen over kwijtschelding vruchten afwerpen, kunnen deze landen zelfs financieel wat gezonder (solvabeler) worden. Een meevaller valt dan niet uit te sluiten.

Al met al lijken de beleidsmaatregelen van overheden en centrale banken door beleggers als afdoende te worden beschouwd om in eerste instantie voor een betere verhandelbaarheid te zorgen en de koersen te ondersteunen. Verstandig is om het effect hiervan in de komende maanden af te wachten, alvorens wijzigingen in de beleggingsportefeuille aan te brengen.

Tim Hesse
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.