2 min

Update Obligaties: Onstuimige obligatiemarkten

Na een onstuimig begin van augustus, waarbij de volatiliteitsindex (VIX) met 24,6 het hoogste niveau sinds 3 januari 2019 evenaarde, lijken de markten nu relatief stabiel.
Update Obligaties: Onstuimige obligatiemarkten
Update Obligaties: Onstuimige obligatiemarkten

Een van de factoren die aan die grotere stabiliteit bijdragen, was het recente besluit van de regering Trump om de laatste importheffing in de lopende handelsoorlog met China uit te stellen tot 15 december.

De positieve marktreactie op dit nieuws kan van korte duur zijn in een omgeving met een zwakkere wereldwijde groei. Die dreigende economische vertraging werd deze week benadrukt door het feit dat de Duitse economie het tweede kwartaal met 0,1% kromp (ten opzichte van het eerste kwartaal). In dat eerste kwartaal was namelijk nog een toename van 0,4% genoteerd. De teleurstellende groeicijfers hadden geen effect op de tienjaars Duitse Bunds, die in een volatiele marktomgeving nog altijd als veilige haven fungeren. De obligatierente op Bunds, die zich tegenovergesteld ontwikkelt aan de obligatiekoers, noteerde een dieptepunt van -0,641%.

Wat Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) betreft, verwachten we dat de financiële media de komende dagen in de herhaling gaan, nadat de rentecurve voor tweejaars en tienjaars Treasuries deze week omkeerde, of met andere woorden, invers werd. Een omgekeerde rentecurve, waarin de rente op langlopende leningen lager wordt dan op kortlopend papier, wordt algemeen beschouwd als voorbode van een recessie. Sterker nog, aan de laatste zeven recessies ging een omkering van de tweejaars/tienjaars rente vooraf. Een inversie van dit deel van de rentecurve werd voor het laatst opgetekend in december 2005, twee jaar vóór de financieel-economische crisis en de daarop volgende recessie. Dit signaal moet dus niet licht worden opgevat, zelfs al kan het, zoals wel blijkt uit de vorige omkering van de rentecurve, nog even duren voordat een recessie een feit is.

In de opkomende markten ging Argentinië onderuit nadat bij de voorverkiezingen de centrumlinkse kandidaat een duidelijke stemoverwinning behaalde op de zittende centrumrechtse premier Macri. Dit onverwacht heldere resultaat werd door de financiële markten als negatief uitgelegd. We achten de kans zeer klein dat dit overslaat naar andere landen en we verwachten dan ook dat de komende weken enige stabilisering volgt op de huidige paniek.

In dit onvoorspelbare politieke tijdsgewricht (vanwege de handelsoorlog, een mogelijk ‘harde’ Brexit, het vooruitzicht van verkiezingen in Italië) en met een vertragende wereldeconomie, geloven wij nog altijd in de kracht van ingrepen door centrale banken: door de rente laag te houden, kunnen de centrale banken de economische cyclus verlengen. Wij handhaven om die reden onze huidige overwogen durationpositie (duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid), waarbij langerlopend papier het mogelijk beter doet dan obligaties met kortere looptijden.

In onze strategie - gericht op hoge rendementen - ligt de voorkeur nog altijd bij schulden uit de opkomende markten (EMD boven high yield obligaties. De matigende besluiten van de Amerikaanse Fed zijn gunstig voor onze EMD-positie, die zelfs een verdere impuls kan krijgen van een eventuele verzwakking van de Amerikaanse dollar. High yield blijft in onze optiek duur. Wij zien hier op de middellange termijn maar beperkte ruimte om te stijgen (in euro’s of in dollars).

Florian Bardy
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.