2 min

Update obligaties: ogen op inflatie

De obligatierente werd deze week vooral gestuurd door de aanhoudende zorg over de inflatie. De inflatieverwachtingen bereikten in de VS het hoogste niveau sinds mei. In Europa stegen ze tot het hoogste niveau sinds 2013.

Samengevat

  • We delen met u onze wekelijkse update over de obligatiemarkten.
Update obligaties: ogen op inflatie
Update obligaties: ogen op inflatie

De energieprijzen blijven een belangrijke bepalende factor voor de inflatie. Ook de hoge gas- en kolenprijzen dreven – door substitutie-effecten – de olieprijs omhoog. In de VS heeft deze ontwikkeling, in combinatie met het vooruitzicht van krapper monetair beleid en tragere economische groei, geleid tot een verdere vervlakking van de rentecurve. De reële rente op 10-jaars Duitse staatsobligaties en hun Amerikaanse tegenhangers (Treasuries) blijft naar historische maatstaven zeer laag. Ondertussen klom de nominale rente op 10-jaars Treasuries deze week tijdelijk boven de 1,67%, terwijl de Duitse obligatierente kort boven het niveau van -0,10% uitkwam. Hoewel beleggers zich steeds drukker lijken te maken over de inflatie, blijkt uit de notulen van de recente beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) dat de economen van de Fed er nog altijd vanuit gaan dat de hogere inflatie een tijdelijk verschijnsel is. We hebben nog steeds vertrouwen in obligaties uit de periferie van de eurozone. De risicopremies (spreads) daarvan kunnen het meest profiteren van de verdere financiële integratie van Europa, die verder is versterkt door de introductie van het Europese herstelfonds.

De spreads op investment-grade bedrijfsobligaties en high-yield-papier blijven prijzig en we verwachten niet dat deze nog veel verder verkrappen. Wel profiteren bedrijfsobligaties nog altijd van solide fundamentele omstandigheden, sterke winstmarges, en schuldenlasten die na de piek van de coronapandemie weer zijn gedaald. Vooral het high-yield segment profiteert van een per saldo positieve migratie van kredietbeoordelingen (dat wil zeggen dat de kredietbeoordelingsbureaus de ratings meer naar boven dan naar beneden bijstellen) en een laag wanbetalingspercentage. Hoewel het voorziene einde aan het noodprogramma voor de pandemie (Pandemic Emergency Purchase Programme) minder steun inhoudt voor investment-grade bedrijfsobligaties gaat het Corporate Sector Purchase Programme gewoon door. Dat programma is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de effectenaankopen. De technische ondersteuning blijft dus intact. De opkomende markten profiteren van solide fundamentele factoren, waaronder relatief lage schuldenlasten, evenals overschotten op de lopende rekening onder invloed van stijgende grondstoffenprijzen. De in veel gevallen al doorgevoerde krappere monetaire beleidsmaatregelen houden de inflatiedruk in bedwang. Vooralsnog handhaven we onze overwogen positie in investment-grade bedrijfsobligaties en risicovollere obligatiesegmenten.

De komende week zijn de Amerikaanse bbp-cijfers interessant, in combinatie met de eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS die op 23 oktober worden gepubliceerd. Voor wat betreft het toenemende inflatiepercentage is het vizier gericht op de consumentenprijsindexcijfers die voor diverse Europese landen bekend worden gemaakt. Een en ander moet aanvullende informatie opleveren voor de inschatting van verdere monetaire acties van de centrale banken.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.