Beleggen 22 maart 2019

Update Obligaties: Nieuwe laagtepunten

De obligatierentes hebben met succes hun recente bodem getest. De laatste fase van de Brexit-onderhandelingen zorgt voor grote onzekerheid, maar met name maatregelen van centrale banken hebben de rentes opnieuw laag gehouden.

Op de recente vergadering kondigde het beleidscomité van de Fed aan dat er een eind komt aan het verkleinen van de balans. Bovendien zijn de verwachtingen van de Fed ten aanzien van het toekomstige renteverloop (het ‘dot plot’) verlaagd in de richting van de huidige marktconsensus. Een renteverhoging lijkt er dit jaar dan ook niet meer in te zitten. Dit bood steun aan kwalitatief hoogwaardige staatsobligaties. De rente op Duitse Bunds bereikte een nieuw laagtepunt onder de 5 basispunten en de rente op Amerikaanse Treasuries daalde tot onder 2,55%.

De combinatie van lage rente en lage volatiliteit bevordert doorgaans dat risicopremies verkrappen. Dus ondanks de nieuwe uitgaves van bedrijfsobligaties daalden de risicopremies voor bedrijfsobligaties (zowel investment grade als high yield) verder. Hiermee kreeg de sterke trend die al sinds het begin van het jaar zichtbaar is, een verder vervolg. We denken dat de rally nu wel grotendeels voorbij is. Echter, beleggers die op zoek zijn naar voldoende rendement, kunnen er nog altijd voor zorgen dat beleggingsstromen de performance bepalen. En ze kunnen de basis leggen voor een geringe verdere verkrapping.

Door de ECB-aankondiging van een nieuwe TLTRO, een programma voor de verstrekking van leningen aan Europese banken tegen gunstige voorwaarden, blijft het obligatie-aanbod van bepaalde banken uit de eurozone wellicht gering. Dit zou de risicopremies op gedekte obligaties (‘çovered bonds’) in het algemeen moeten steunen.

Technische marktfactoren zijn in het voordeel van overheidsobligaties, omdat zwakke macrocijfers waarschijnlijk de rentes op staatsobligaties van eurokernlanden op een laag absoluut niveau vastzetten. De inflatieverwachtingen in Europa zijn na de forse daling in februari niet verder afgezwakt. Tekenen van een acute opwaartse inflatiedruk verwachten we echter niet zolang de Fed en de ECB hun beleid in een soepelere richting verschuiven en de wereldwijde macrocijfers onduidelijk blijven.


Torben Kruhmann

Auteur

Investment Communications