1 min

Update obligaties: niet veel onrust

Eind vorige week zagen we het begin van een meer beweeglijke markt, met een verkoopgolf in de IT-sector. Toch hebben we nog steeds vertrouwen in de stabiliteit van de markten. De verkoopgolf had naar onze mening sterk te maken met beleggers die winst namen en aandelenmarkten die momentum verloren.

Samengevat

  • We behouden vertrouwen in de stabiliteit van de markt
Update obligaties: niet veel onrust
Update obligaties: niet veel onrust

We zien dat met name de obligatiemarkten niet in paniek raken en niet in een ‘risk-off’-reflex schieten zoals in maart. Onze beleggingen zijn in onze ogen dan ook goed beschermd. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de Aziatische obligatiemarkten, die goed stand hielden tijdens de recente verkoopgolf op de aandelenmarkten. Azië vormt een belangrijk deel van onze positionering in opkomende markten. Voor wat betreft de rest van het ‘high-return’ segment (hoogrenderende obligaties): we zien een economisch herstel in de VS en China, wat goed is voor het algehele risicosentiment en voor de economieën van de opkomende markten. Door de extreem lage rente in de VS grijpen de meeste centrale banken in opkomende markten bovendien de kans om hun eigen beleidsrentes te verlagen, wat weer leidt tot een waardestijging van beleggingen (bij obligaties bewegen de koersen in tegengestelde richting van de rente). De instroom richting high-return obligaties blijft goed. High-yield bedrijfsobligaties en schulden uit de opkomende markten (emerging market debt; EMD) hebben zich wereldwijd hersteld van de verliezen als gevolg van de coronapandemie en komen weer in de plus. Onze voorkeur voor EMD geldt nog steeds uitsluitend voor harde valuta’s, omdat lokale valuta’s onder druk blijven staan. Vanuit concurrentieoogpunt hebben deze landen er overigens zelf ook baat bij om hun valuta’s goedkoop te houden ten opzichte van die van andere landen.

Er zijn twee politieke dreigingen waar we de komende tijd rekening mee moeten houden. Ten eerste de relatie tussen de VS en China: de VS probeert investeringen in China te beperken en is bezorgd over het gebruik van Amerikaanse technologie. Ten tweede de presidentsverkiezingen in de VS. Tijdens het presidentschap van Trump hebben aandelen goed gepresteerd. Strikt bezien vanuit beleggingsperspectief zou zijn herverkiezing volgens ons daarom gunstiger zijn dan een overwinning van Biden, voor wat betreft het risicovollere obligatiesegment.

Matias Grinberg
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.