1 min

Update obligaties: meer stabiliteit?

De productie in de eurozone, gemeten volgens de inkoopmanagersindex (PMI), is gestegen in een tempo dat in bijna een kwart eeuw niet meer is vertoond. In mei steeg de PMI naar 63,1, van 62,9 in april. Het niveau van 50 is de scheidslijn tussen groei (hoger dan 50) en krimp (lager dan 50).

Samengevat

  • We delen met u onze wekelijkse update over de obligatiemarkt.
Update obligaties: meer stabiliteit?
Update obligaties: meer stabiliteit?

In de VS groeide de economie gedurende april en mei sneller dan eerder dit jaar. Dat blijkt uit het ‘Beige Book’ van de Federal Reserve, dat op 2 juni verscheen. De VIX-index, die de beweeglijkheid in de markt meet, daalde naar 17. Deze index komt daarmee dicht bij het laagste niveau sinds de start van de coronapandemie. Hoe gunstig al die cijfers ook zijn, beleggers blijven zich het hoofd breken over de inflatie. Uit cijfers over mei blijken enorme aanbodvertragingen, die een rem zetten op de productie. Daardoor kunnen bedrijven niet aan de vraag voldoen.

Gemeten over de afgelopen 12 maanden bedroeg het inflatiecijfer in Europa in mei 2%. In april was dat nog 1,6%. Daarmee lag de inflatie in mei op het streefdoel van de Europese Centrale Bank (ECB): op of licht onder 2%. Deze versnelling van de inflatie lijkt echter van voorbijgaande aard. Exclusief energieprijzen blijft de inflatie feitelijk beperkt tot 0,9%. De knelpunten aan de aanbodzijde die de inflatiecijfers opdrijven, zijn volgens ons tijdelijk. Wij denken dan ook dat de bezorgdheid over de inflatie na de zomer zal verdwijnen.

De rente op Amerikaans 10-jaars staatsobligaties (Treasuries) is de afgelopen tien dagen gestabiliseerd rond 1,6%. Dat is tot nu toe dit jaar een stijging van 82 basispunten. Het totaalresultaat dat dit jaar tot dusver behaald werd met Treasuries is een weinig florissante -3,3%. Amerikaanse en Europese investment-grade obligaties leverden dit jaar respectievelijk -2,6% en -0,7% op. Ook voor staatobligaties uit de opkomende markten (EMD) in harde valuta’s (USD) is het rendement dit jaar tot nu toe negatief: -2,1%.

Binnen onze positionering in obligaties van hogere kwaliteit handhaven we onze lichte voorkeur voor staatspapier uit de periferie van Europa. Dit vanwege de flinke steun die geboden wordt via stimulerende begrotingsmaatregelen en het monetaire beleid. We hebben een veel sterkere voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties. En we kiezen voor een beperkte actieve positionering in Treasuries. Verder hebben we een kleine positie in achtergestelde bedrijfsleningen. In de risicovollere obligatiesegmenten ligt ons zwaartepunt nog altijd bij EMD en high yield.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Economist / Country Director Investment Advisory
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.