1 min

Update obligaties: meer onzekerheid

Hoewel politiek rumoer in de VS in de aanloop naar de presidentsverkiezingen nog altijd op een roerige tijd duiden, heeft de Fed de afgelopen maand zowel het monetaire verruimingsprogramma als de beleidsrente ongewijzigd gelaten. Ook werd aangegeven dat de beleidsrente voorlopig ongemoeid blijft.

Samengevat

  • De obligatiemarkten worden beïnvloed door de Amerikaanse verkiezingen en het beleid van de centrale banken.
Update obligaties: meer onzekerheid
Update obligaties: meer onzekerheid

In zijn recente optreden voor het Amerikaanse Congres herhaalde Fed-voorzitter Jerome Powell zijn roep om meer begrotingsstimulering teneinde de economie te ondersteunen. Powells oproep wijst erop dat een (volledig) economische herstel in de VS meer tijd zal vergen.

Het gevolg is dat de rente op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) laag blijft. Een stijging tot de psychologische grens van 1% lijkt op de korte termijn minder waarschijnlijk. Als de rente tot 1% zou stijgen, zou er zo snel mogelijk een vorm van ‘yield curve control’ door de Amerikaanse Fed worden doorgevoerd om het herstelproces geen strobreed in de weg te leggen (yield curve control: het opkopen van langlopende obligaties om zo de lange rente te drukken tot vooraf aangegeven niveaus).

In de eurozone beginnen marktpartijen te speculeren over een mogelijke verlenging of uitbreiding in december van het steunaankoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). De aanleiding: vanuit het ECB-bestuur klinken de laatste tijd meer geluiden die wijzen op bereidheid om de economie verder te ondersteunen met ruimhartig monetair beleid. Maar die visie wordt niet breed door de hele ECB-bestuur gedeeld. Gezien de lage rente op staatsobligaties en risicopremies die zich in grote lijnen rond het niveau van vóór maart bevinden, lijkt het minder waarschijnlijk dat het PEPP wordt verlengd of verder uitgebreid. Het is namelijk moeilijk om hier een goede reden voor te vinden. We houden de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, mede vanwege onze voorkeur voor investment-grade bedrijfsobligaties (die ruggensteun krijgen van de steunaankopen door de ECB).

Vooruitkijkend: beleggers zullen de Amerikaanse werkloosheidscijfers scherp in de gaten houden (publicatie: 2 oktober). De publicatie (eveneens volgende week) van de Amerikaanse bbp-cijfers voor het tweede kwartaal zal naar verwachting de grootste kwartaaldaling sinds de grote depressie laten zien. Het effect daarvan op de rente zal waarschijnlijk niet groot zijn. Sterke cijfers over de afgelopen drie maanden geven beleggers al genoeg reden om te geloven dat er in het derde kwartaal een (aanzienlijk) economisch herstel heeft plaatsgevonden.

Fidel Kasikci
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.