2 min

Update Obligaties: liever kredietrisico

Twee soorten risico bepalen het rendement bij vastrentende waarden: renterisico en kredietrisico. Volgens ons is dat laatste risico de komende tijd de belangrijkste bron van rendement op de vastrentende markten.

Samengevat

  • Duitse staatsobligaties
  • Amerikaans staatspapier (Treasury)
  • Renterisico of kredietrisico?
Update Obligaties: liever kredietrisico
Update Obligaties: liever kredietrisico

Voor de eurobelegger hangt een verandering in de rente vaak samen met prijsbewegingen in Duitse staatsobligaties (de risicoloze rente). Op de meeste Duitse staatsobligaties is de rente op dit moment negatief. Een belegging in Amerikaans staatspapier (‘Treasuries’) is natuurlijk ook een mogelijkheid. De rente ligt hier een stuk hoger. Het probleem is alleen dat Treasuries in Amerikaanse dollars luiden. Dek je dat valutarisico af, dan is het rendement vergelijkbaar met dat op Duitse Bunds. Tenzij je besluit het valutarisico niet af te dekken, heb je dus hoe dan ook met een negatief rendement te maken.

Alle andere bewegingen in de obligatiekoers gaan over kredietrisico. Dat is een verzamelterm voor uiteenlopende soorten risico’s. Eén daarvan is het risico dat een onderneming failliet gaat (zoals dat in 2008 op grote schaal gebeurde). Maar ook het risico dat een land in gebreke blijft en de schulden niet aflost, zoals Griekenland tijdens de crisis in de eurozone. Een ander belangrijk risico is het liquiditeitsrisico: dat kopers en verkopers het niet direct over een prijs eens kunnen worden. De obligatiemarkten zijn de afgelopen tien jaar minder liquide geworden. Dat risico wordt vaak over het hoofd gezien.

De grote vraag is welke factor de belangrijkste aanjager van de vastrentende portefeuille moet zijn. Door de dalende rente is het renterisico al tientallen jaren favoriet. Inmiddels kennen obligatieleningen met weinig of geen kredietrisico echter een negatief rendement. Dat betekent dat de rente nog verder moet dalen, wil de belegger hierop nog iets verdienen. En dat gebeurt alleen in een ongunstig macro-economisch klimaat. Dat betekent dat dit papier zeer onaantrekkelijk is, maar nog wel een (onverwachte) storm kan helpen doorstaan. Met het oog op onze bescheiden positieve inschatting van de macro-economische vooruitzichten (dat wil zeggen dat we een trage maar wel betere groei verwachten in de loop van het jaar) vinden wij het onwaarschijnlijk dat de obligatierente nog veel verder daalt.

We kunnen natuurlijk ook uit (een deel van) onze rentepositie stappen en in cash beleggen. Op cash is de rente op dit moment echter negatief. Ook geen interessante optie dus. De relatief gunstige voorwaarden voor kredietrisico betekenen dat verreweg het grootste deel van de obligatieportefeuille hierin zou moeten zitten. Bedrijfsobligaties, Italiaanse staatsobligaties en ook schulden uit de opkomende landen (EMD) hebben onze voorkeur en moeten dit jaar rendement helpen realiseren.

Willem Bouwman
Investment Communicatons
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.