3 min

Update Obligaties: koers houden

Veel economen hebben hun prognoses naar beneden bijgesteld. De inkoopmanagersindices voor de productie vallen almaar tegen en de handelsspanningen blijven oplopen. De VS zet de heffingsdreiging niet alleen tegen China in, maar heeft ook gedreigd met importheffingen voor Mexico.
Update Obligaties: koers houden
Update Obligaties: koers houden

De basisscenario’s van economen mogen scherpe wendingen nemen, maar voor de beleggingsportefeuilles zijn de gevolgen waarschijnlijk minder heftig: beleggers houden per definitie al rekening met meerdere scenario’s. Het grootste effect op de vastrentende portefeuilles in onze optiek is dat de centrale banken zich nu min of meer gedwongen zien om een ‘dovish’ oftewel gematigd beleid te voeren (om de economische groei te stimuleren). De markten gaan inmiddels inderdaad uit van renteverlagingen in de VS en potentieel zelfs een hervatting van steunaankoopprogramma’s (kwantitatieve verruiming) in Europa.

De inflatieverwachtingen zijn nog verder gedaald. Rekening wordt gehouden met een lagere economische groei. En dat zorgt voor nog meer druk op de centrale banken om het monetaire beleid te versoepelen. Om die reden blijven we positief ten aanzien van de duration (de rentegevoeligheid van een obligatieportefeuille). We handhaven daarnaast ook onze positie in inflatie-gerelateerde leningen. Dat dit soort papier nu zeer goedkoop is, heeft een reden. Toch vinden we een positie in inflatie-gerelateerde leningen op de lange termijn zinvol, omdat het streefdoel voor de inflatie van de centrale banken de huidige verwachtingen veruit overtreft.

Natuurlijk neemt het risico op een recessie met een hoog oplopende handelsoorlog toe. Voor wat betreft het handelsconflict tussen de VS en China lijkt het erop dat we voor nieuwe inzichten de G20-top van eind juni moeten afwachten. Geruststellend is in ieder geval dat het plan voor Amerikaanse heffingen op Mexicaanse goederen alweer van de baan is na de onderhandelingen tussen de twee landen. Helaas is er mogelijk al enige schade veroorzaakt, want het bedrijfsklimaat is als gevolg van de handelstwist tussen de VS en Mexico wellicht onzekerder geworden. En dat zorgt weer voor grotere onzekerheid in het beleggingsklimaat. Bovendien kunnen we niet uitsluiten dat Trump zich op een gegeven moment nadrukkelijker tegen Europa keert. In dat opzicht is het weinig geruststellend dat heffingen zo onverwachts kunnen worden opgelegd. Gelukkig is vooralsnog de verwachting dat Trump zich op China blijft richten.

Europa heeft de handen al vol aan eigen problemen. De Europese Commissie bereidt vanwege het hoge schuldenniveau een strafprocedure tegen Italië voor, terwijl de Italiaanse coalitiepartners niet alleen met Europa maar ook voortdurend met elkaar overhoop liggen. Duidelijk is dat de risico-opslag (spread) op Italiaanse obligaties volatiel blijft. Toch vinden we het rendement hoog genoeg om de overwogen positie te handhaven. Zelfs als de Italiaanse coalitie uiteen valt, zien we de spreads terugveren, mogelijk na een korte periode van onrust. Een nieuwe regering als gevolg van nieuwe verkiezingen is waarschijnlijk namelijk beter voor obligatiebeleggers dan de regering die er nu zit. Op het huidige renteniveau zou het enige risico voor het rendement op de lange termijn zijn dat Italië uit de euro stapt. Zelfs met de dreiging van de uitgifte door Italië van zogenoemde mini-BOT’s (waardepapieren waar de Italiaanse overheid garant voor staat en die voor bepaalde betalingen kunnen worden gebruikt) en het daardoor ontstaan van een parallelle munt, vinden we het nog altijd onwaarschijnlijk dat Italië zich losmaakt van de euro. Uiteindelijk is er maar weinig steun onder de Italiaanse bevolking voor een vertrek uit de euro. Met het oog op het Brexit-verhaal zien we die steun ook niet groeien.

Over de Brexit gesproken: dat risico zou weer op de voorgrond kunnen treden, zeker als Boris Johnson, de gedoodverfde koploper voor de positie van leider van de Conservatieve Partij, inderdaad de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. Tegenover die risico’s voor obligaties in euro’s staat de gematigde opstelling van de centrale banken. Dat de risico-opslagen op investment-grade bedrijfsobligaties (kwalitatief hoogwaardige obligaties) in mei toenamen, is niet verrassend gezien het macro-economische nieuws. Interessant is dat de markt relatief gezond is gebleven: de stroom nieuwe uitgiften houdt aan en de premie op nieuwe uitgiften (NIP) ligt niet bijzonder hoog. Voor ons een bewijs van de aanhoudende vraag naar investment-grade bedrijfsobligaties. Dat is niet zo gek in de huidige renteomgeving: de markt voor bedrijfsobligaties is een van de weinig plekken waar hier en daar nog positief rendement valt te behalen. We handhaven daarom onze overwogen positie in investment-grade bedrijfsobligaties die in euro’s luiden.

Thomas Smid
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.