1 min

Update Obligaties: Kentering gaande?

Zowel de handelsoorlog als de Brexit zijn weer op een cruciaal punt beland. Hoewel deze specifieke geopolitieke spanningen vooralsnog niet volledig uit beeld zijn, kunnen ze stabiliseren. Dan kan de onlangs gesignaleerde positieve draai in de voorlopende macro-indicatoren uitgesprokener worden.

Samengevat

  • Bedrijfsobligaties
  • High-yield-markten
  • Opkomende markten
Update Obligaties: Kentering gaande?
Update Obligaties: Kentering gaande?

Op elke verandering in de risicobalans wordt in de obligatiemarkten snel gereageerd: de obligatierente is alweer de weg naar boven ingeslagen. Vooralsnog vinden we de positieve reactie te sterk aangezet, want de macrosignalen zijn nog maar matig. Bovendien staan de ontwikkelingen in de obligatiemarkten in 2020 waarschijnlijk nog altijd in het teken van de monetaire versoepeling, zelfs al heeft de Amerikaanse Fed de afgelopen week de rente niet verlaagd. Een eventuele verschuiving in de risicobalans kan voor ons aanleiding zijn om onze visie op obligaties bij te stellen, vooral wat betreft onze overwogen duratiepositie.

Met de hernieuwde inkoop van bedrijfsobligaties in november legt de ECB nog altijd een bodem onder deze categorie obligaties. Dankzij deze bodem zijn de risicopremies (spreads) gedaald. Wel zijn dit jaar in euro’s luidende bedrijfsobligaties in een razend tempo uitgegeven, voor gemiddeld EUR 27 miljard per maand. Het maandelijkse aankoopbudget van de ECB is daar maar een fractie van. Het gevolg is dat een eventuele daling van de vraag naar deze nieuwe uitgiftes voor flink wat beroering kan zorgen in de markt voor bedrijfsobligaties. Hoe stevig die bedrijfsobligaties echt zijn, hangt dus nog altijd af van een verdere versterking van de economie. Andere obligaties, zoals bijvoorbeeld high yield-papier, kunnen indirect op het inkoopprogramma van de ECB meeliften.

Risicopremies op high yield-papier en schulden uit de opkomende markten (EMD) hebben geprofiteerd van de recente positieve ontwikkelingen. Bij EMD was sprake van enigszins oplopende risicopremies in politiek onrustige regio’s, vooral in Latijns-Amerika. De high yield-markten hebben de laatste tijd sterk gepresteerd, maar laten zich nu kwetsbaarder aanzien. De bescherming van beleggers (convenanten) is op het laagste niveau van het afgelopen decennium en de verschillen in de risicopremies binnen het high yield-universum lopen op. Van de high yield-obligaties verkeert zo’n 8% in de problemen (‘distressed’: de rente op die obligaties ligt hoger dan 10%). Dat fenomeen is de laatste tijd bovendien niet meer beperkt tot obligaties met de laagste kredietbeoordelingen. De geschiedenis leert dat deze markt vaak de nooduitgang zoekt als meer dan de 10% van de high yield-obligaties het etiket ‘distressed’ bereikt.

Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.