5 min

Update Obligaties: Kansen in opkomende markten?

Het vooruitzicht van een omgekeerde (inverse) rentecurve in Amerika is op dit moment een ‘hot topic’: op de internationale kapitaalmarkten houdt het de gemoederen goed bezig.
Update Obligaties: Kansen in opkomende markten?
Update Obligaties: Kansen in opkomende markten?

Het vooruitzicht van een omgekeerde (inverse) rentecurve in Amerika is op dit moment een ‘hot topic’: op de internationale kapitaalmarkten houdt het de gemoederen goed bezig.

Een omkering van de rentecurve (yieldcurve) is het zeldzame verschijnsel dat de rente op kortlopende obligaties hoger is dan die op obligaties met een langere looptijd. Zo’n dalende (inverse) rentecurve ging in het verleden veelal vooraf aan een economische neergang. Dat verklaart ook waarom de Amerikaanse Fed de ontwikkeling van de rentecurve zo scherp in de gaten houdt. Enerzijds lijkt de Fed zich meer zorgen te maken over een dergelijke inversie dan in eerdere tijden van monetaire verkrapping (zoals in 2000 of 2006). Anderzijds weerhoudt die zorg de Fed er vooralsnog niet van om de rente te verhogen. Vandaar dat wij nog altijd uitgaan van een verhoging van de beleidsrente met 25 basispunten (bp) op 26 september.

We verwachten verder dat het weerstandsniveau van 3% nog altijd een hindernis blijft voor de rente op tienjaars Treasuries. We houden het er vooralsnog op dat de tienjaars rente zich binnen een bandbreedte van 2,80% en 3% blijft bewegen. Een vergelijkbare situatie is zichtbaar in de eurozone, waar de rente op tienjaars Bunds zich (sinds mei) zijwaarts ontwikkelt binnen een bandbreedte van 0,30% en 0,50%. De laatste tijd is de rente op dit papier gestegen tot een niveau van rond de 0,40%.

In de opkomende markten gaat de aandacht van beleggers vooral uit naar specifieke landen als Turkije, Argentinië, Zuid-Afrika en Brazilië. We verwachten dat de besmetting naar de andere landen in de opkomende wereld beperkt zal zijn. In Brazilië sluit het hof uit dat de in hechtenis zittende voormalige president Lula deelneemt aan de presidentsverkiezingen in oktober (tevens niet ons basisscenario). Toch vrezen beleggers dat de publieke opinie tot een andere uitkomst kan leiden. Dit soort hoofdbrekens zou de volatiliteit van de risicopremies (spreads) in de opkomende markten zeker weer kunnen aanwakkeren. Opgemerkt moet echter worden dat het hier gaat om een situatie die specifiek voor Brazilië geldt en dat er geen duidelijk verband is met landen als Indonesië, Polen of andere opkomende landen.

Nu de onderhandelingen tussen de Chinese en Amerikaanse overheid zijn mislukt, is het risico groter geworden dat de handelsoorlog begin september verder verergert. Dat kan de marktstemming, die toch al gemengd is, aantasten. Dat de VS inmiddels een handelsakkoord met Mexico heeft bereikt (en dat een deal met Canada ook snel kan volgen) laat echter zien dat een handelsoorlog nog altijd kan worden afgewend. Opluchting onder beleggers vertaalde zich de afgelopen dagen naar lagere risicopremies (spreads). Voor ons een bewijs dat schulden uit de opkomende markten (EMD) een interessante beleggingscategorie blijven.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.