Beleggen 18 januari 2019

Update Obligaties: Investment-grade kwetsbaar?

De stemming op de financiële markten is onverminderd broos. Angst voor een recessie en de onzekerheid over het Brexit-proces, over de onderhandelingen in de handelsoorlog, over de olieprijzen en monetaire verkrapping: genoeg om de belegger huiverig te maken voor risico.

De risicopremie op in euro’s luidende investment-grade bedrijfsobligaties ten opzichte van de rente op Duitse Bunds is in bijna een jaar tijd verdubbeld: van een laagtepunt van 0,8% in februari 2018 naar het huidige niveau van rond de 1,6%. Toen de spread voor investment-grade credits voor het laatst op dit niveau stond, lag de premie op high-yield papier echter veel hoger. Het ‘risk-off’ effect van de laatste tijd lijkt investment-grade obligaties nu harder te treffen dan high yield. Dan is de vraag: Waarom ziet de belegger investment-grade obligaties als kwetsbaarder dan high yield?

Ten eerste is de markt voor bedrijfsobligaties de afgelopen paar jaar sterk gegroeid. Ondernemingen hebben veel obligaties uitgegeven. In de schuldpositie is daarentegen niets veranderd. Bedrijven lenen tegenwoordig minder van banken en doen voor de financiering vaker een beroep op de kapitaalmarkt. Deze trend zet naar verwachting door: zeker als de banken, naarmate de angst voor een recessie groeit, minder scheutig worden met leningen (verkrapping van de financieringsvoorwaarden) zal er steeds meer kapitaal via een obligatie-uitgave worden opgehaald.

Ten tweede wordt het functioneren van dit proces een handje geholpen door de inkoop van bedrijfsobligaties door de Europese Centrale Bank (ECB). De afgelopen jaren heeft de ECB ongeveer eenderde tot de helft van de nieuw uitgegeven obligaties opgekocht. Het opkoopprogramma is nu beëindigd en het wachten dit jaar is op een nieuwe belegger. In 2019 uitgegeven obligaties kennen een hoge premie in vergelijking met de al uitstaande obligaties van de uitgevende onderneming. Dat geeft aan dat het lastiger is geworden om kapitaal aan te trekken. Nu het resultatenseizoen is begonnen, wil de obligatiebelegger graag weten hoe het de ondernemingen het afgelopen kwartaal is vergaan, tegen de achtergrond van een tragere economie. Meer in het bijzonder zal men willen weten of de angst voor recessie gerechtvaardigd is. Zo niet (en dat is de mening van onze economen) dan kan deze markt aantrekkelijk blijken.

Willem Bouwman

Auteur

Investment Communications