2 min

Update obligaties: inverse rentecurve

Vorige week vrijdag steeg de rente op 2-jarige Amerikaanse staatsobligaties tot voorbij die op 10-jarig staatspapier, waardoor de rente voor de tweede keer die week even invers werd. Zo’n omgekeerde rentecurve wordt gezien als een betrouwbare voorspellende factor voor een recessie. Wat is er gaande?

Samengevat

  • Centrale banken worstelen met dilemma: enerzijds het risico op afnemende groei, anderzijds het inflatierisico
  • Rentecurve in Europa vertoont in het geheel geen inversie, tempo renteverhogingen door ECB zal stuk lager liggen dan dat van de Fed
  • We gaan in ons bassiscenario vooralsnog niet uit van een recessie en handhaven onze onderwogen positie in obligaties
Update obligaties: inverse rentecurve
Update obligaties: inverse rentecurve

Allereerst staat de lange obligatierente al jaren onder druk door de obligatie-opkoopprogramma’s van centrale banken (kwantitatieve verruiming). Dat heeft de relatie tussen de obligatierente (of de vorm van de rentecurve) en de economische groei verzwakt. De komende jaren zal de Fed naar verwachting de balans verkorten. De rentecurve kan daardoor weer steiler worden. Toen Fed-bestuurder Lael Brainard dinsdag aangaf dat de Fed al na de beleidsvergadering van mei in een hoog tempo de balans gaat verkorten, daalde de koers van 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries). Daardoor kwam er alweer snel een einde aan de inversie tussen de rente op 2-jarige en 10-jarige Treasuries.

Centrale banken worstelen met een dilemma: aan de ene kant is er het risico op afnemende groei, aan de andere kant is er het inflatierisico. Met haar verklaring deze week bevestigde Brainard dat de Fed momenteel voorrang geeft aan het beteugelen van de hardnekkig hoge inflatie. De Fed is vorige maand van start gegaan met een renteverhogingscyclus en heeft nog zes verhogingen aangekondigd voor dit jaar en nog vier voor volgend jaar. De obligatiemarkt speelt in op deze agressieve verkrapping van het monetaire beleid. De 2-jarige rente is daardoor sterk gestegen. Maar als we kortere looptijden (2-maands, 3-maands) vergelijken met 10-jarige Treasuries, dan zien we een steiler wordende rentecurve.

En hoe zit het in Europa? Het zou logisch zijn om te denken dat het recessierisico voor Europa groter is door de oorlog in Oekraïne en de afhankelijkheid van Europa van Russische grondstoffen. Toch vertoont de rentecurve in Europa in het geheel geen inversie. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) richt het vizier op de inflatie. Maar de ECB slaat daarbij een minder stevige toon aan dan de Fed. Wij verwachten dat de eerste renteverhoging door de ECB niet vóór december 2022 zal plaatsvinden. Ook het tempo van de renteverhogingen door de ECB zal een stuk lager liggen dan dat van de Fed. En dus is er minder opwaartse druk aan het korte einde van de rentecurve.

Hoewel we denken dat de economische groei lager zal uitvallen dan oorspronkelijk werd verwacht, gaan we in ons bassiscenario vooralsnog niet uit van een recessie. Wij handhaven onze onderwogen positie in obligaties. Onze voorkeur voor staatsobligaties uit de periferie van de eurozone en voor bedrijfsobligaties is ongewijzigd. Die eerste beleggingscategorie heeft een interessante risicopremie, terwijl bedrijfsobligaties een aantrekkelijke risico-opslag bieden bij gezonde bedrijfsbalansen.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.