2 min

Update obligaties: inflatierisico?

Bij beleggers staat inflatierisico weer op het netvlies. Aanleiding: de recente verschuiving in het beleidskader van de Amerikaanse Federal Reserve en de groeiende kans op een zogenoemde ‘blue wave’ (het scenario waarin de Democraten over de hele linie de verkiezingsoverwinning in de wacht slepen).

Samengevat

  • Amerikaanse actualiteit brengt inflatierisico weer onder de aandacht
Update obligaties: inflatierisico?
Update obligaties: inflatierisico?

Gemengde berichten over de arbeidsmarkt en economische stimuleringsmaatregelen zullen de obligatierentes waarschijnlijk binnen bepaalde bandbreedtes houden. De Amerikaanse verkiezingen blijven een belangrijk risico voor het renteniveau.

De kans op een ‘blauwe golf’ (blauw is de kleur van de Democratische partij) bij de ophanden zijnde verkiezingen is deze week groter geworden. Uit sommige onderzoeken blijkt dat zo’n blauwe golf de eerste renteverhoging in de VS met wel twee jaar naar voren kan halen. Dit vooral omdat de inflatie mogelijk sneller zou stijgen als de Democraten een sterk stempel zouden drukken op het overheidsbeleid. En zelfs vóór eventuele beleidswijzigingen is de kerninflatie alweer terug op het 20-jaarsgemiddelde van 1,6%. De inflatiezwakte tijdens het voorjaar had vooral te maken met tijdelijke verstoringen onder invloed van de coronavirusuitbraak. Die verstoringen zijn voor een groot deel voorbij. Begrotingsstimuleringen kunnen een impuls geven aan de inflatie. Als die inflatie-impuls zich voordoet vanaf een vertrekpunt dat dichter bij de 2% ligt dan eerder werd voorzien, dan zullen ook de markten wellicht rekening gaan houden met de kans dat de inflatie sterker stijgt dan verwacht. Hoewel we ons basisscenario (geen renteverhogingen op de middellange termijn) nog niet hebben veranderd, zit het risico nu grotendeels aan de kant van een eerdere rentestijging. Dat kan gevolgen hebben voor het renteniveau van Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) en tot een steilere rentecurve leiden.

Ondanks het gemengde risicosentiment (waardoor de rente op Duitse Bunds rond de -0,5% bleef schommelen) zijn de risicopremies op obligaties uit de periferie, zoals Italiaanse en Spaanse obligaties, verder gedaald. Omdat de obligatierente en de obligatiekoers in tegengestelde richting bewegen, gingen de koersen dus omhoog. Staatspapier uit de Europese periferie deed het beter dan staatsobligaties van de Europese kernlanden. Dit mede dankzij de steunaankoopprogramma’s van de ECB, het herstelplan dat eraan zit te komen en het commentaar van ECB-voorzitter Christine Lagarde, die nogmaals benadrukte dat de ECB bereid is alle beschikbare middelen in te zetten om een economisch herstel te ondersteunen. Gezien het toch al lage niveau van de perifere risicopremies lijkt er maar beperkt ruimte voor een verdere daling.

Ondanks de toenemende lockdown-maatregelen in diverse Europese landen daalden de risicopremies op investment-grade bedrijfsobligaties. Obligaties die gevoelig zijn voor het marktsentiment (zoals Duitse autofabrikanten) voerden hierbij de boventoon. We hebben nog altijd het volste vertrouwen in onze overweging van investment-grade bedrijfsobligaties. Ook blijven we de voorkeur geven aan obligaties uit opkomende markten (emerging market debt; EMD) versus high-yield obligaties. We verwachten dat de wanbetalingspercentages in het high-yield segment harder zullen oplopen dan in EMD.

Tim Hesse
Investment Communications
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.