Beleggen 30 november 2018

Update Obligaties: iets relaxter

De meest recente bijeenkomst van de Amerikaanse Fed gaf de markt bevestiging dat er nog dit jaar een extra renteverhoging komt - al zal die lager zijn dan analisten hadden voorspeld. Ondertussen gaf Italië gelukkig wat mee in de discussie over het begrotingstekort van het land.

Bij de laatste vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) gaf voorzitter Jay Powell hoog op over de krachtige Amerikaanse economie. De toon was relaxter: hij gaf aan dat de Fed dichter bij een vertraging van het tempo van de renteverhogingen (in 2019) zat dan was ingeschat. Het effect op Amerikaanse staatsobligaties (‘Treasuries’) was beperkt, maar toch: de rente op tweejaars papier ging met 4 basispunten (bp) omlaag naar 2,80%. Ook de rente op tienjaars Treasuries noteerde vier basispunten minder, op 3%. Inmiddels wordt in de markt ook geen rekening meer gehouden met de mogelijkheid van meer dan één renteverhoging in 2019.

Uit Europa waren geluiden te horen dat Italië bereid zou zijn zich flexibeler op te stellen en de begroting te verlagen van 2,4% naar 2,2% - uit angst voor sancties van de Europese Commissie (EC). Onduidelijk blijft of dit voldoende is om de EC aan de onderhandelingstafel te krijgen. De markt was blij met de toenadering: de rente op Italiaans tienjaars papier daalde naar 3,25%, het laagste niveau sinds september. Het verschil met de rente op Duitse Bunds kwam uit op 290 bp en lag daarmee ruim onder de 325 bp die eerder deze maand werd opgetekend. De ministers van Financiën van de eurozone komen op 3 en 4 december in Brussel bijeen om te beslissen of de EC een officieel buitensporigtekortprocedure tegen Italië moet opstarten.

Bij bedrijfsobligaties verwachten we een positief effect van de laatste Fed-richtlijnen op de Amerikaanse rentes. Amerikaans high yield-papier is in oktober en november gigantisch gedaald. De eerdere positieve ontwikkeling van het jaar werd daarmee bijna volledig ongedaan gemaakt. De redenen hiervoor zijn onder andere de samenhang van deze high yield-obligaties met de olieprijs, zorgen over de hoge verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen (‘leverage’) bij de bedrijven en de verwachte lagere economische groei in 2019.

Ook in Europa heeft de high yield-sector het zwaar door de voortdurende onrust over de Italiaanse begroting, de Brexit en lagere positieve economische indicatoren. De komende weken vallen de eerste politieke uitkomsten te verwachten. Die zullen ongetwijfeld een weerslag op de Europese markt hebben.

De komende dagen vindt in Buenos Aires in Argentinië de G20-top plaats. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping zullen elkaar daar ook ontmoeten en spreken naar verwachting over de lopende handelsoorlog. Trump krijgt daarnaast ook een kans om partner Saoedi-Arabië eraan te herinneren hoe graag hij de olieprijs ziet dalen, zo vlak voor de OPEC-vergadering van begin december. Beide thema’s zijn tot eind 2018 richtinggevend voor de internationale markten.

Florian Bardy

Auteur

Investment Communications